Słownik polsko-angielski

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Instrukcja obsługi

Aby wyszukać tłumaczenie danego słowa na język angielski, należy wpisać je w polu Słowo polskie na górze strony i nacisnąć przycisk Szukaj. Serwis wyszuka tłumaczenie podanego słowa oraz jego definicja i przykłady użycia oddzielnie dla każdego znaczenia danego słowa.

Dodatkowo dla wybranej tematyki przygotowane są oddzielne podstrony grupujące główne hasła związane z danym tematem. Lista tematów wyświetlona jest poniżej.
×

Fauna

×

Flora

×

Nauka i technika

×

Inne