ćma po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ćma

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ćma, motyl nocnymothtypically crepuscular or nocturnal insect having a stout body and feathery or hairlike antennae
motylbutterflypojęcie nadrzędnediurnal insect typically having a slender body with knobbed antennae and broad colorful wings
owocówka jabłkóweczkaCarpocapsa pomonella, codlin moth, codling mothpojęcie podrzędnea small grey moth whose larvae live in apples and English walnuts
móltineid moth, tineidpojęcie podrzędnesmall yellowish moths whose larvae feed on wool or fur
brudnicatussock moth, lymantriidpojęcie podrzędnedull-colored moth whose larvae have tufts of hair on the body and feed on the leaves of many deciduous trees
jedwabnikgenus Bombyx, Bombyxpojęcie podrzędnetype genus of the Bombycidae: Chinese silkworm moth
barczatkalappet moth, lappetpojęcie podrzędnemedium-sized hairy moths; larvae are lappet caterpillars
sówka, nocnicówkaowlet moth, noctuid, noctuid mothpojęcie podrzędneusually dull-colored medium-sized nocturnal moth; the usually smooth-bodied larvae are destructive agricultural pests
pawica atlasAtticus atlas, atlas mothpojęcie podrzędnegiant saturniid moth widespread in Asia; sometimes cultured for silk
zmierzchnica trupia główka, trupia główkaAcherontia atropos, death's-head mothpojęcie podrzędneEuropean hawkmoth with markings on the back resembling a human skull
miernikowiecgeometrid moth, geometridpojęcie podrzędneslender-bodied broad-winged moth whose larvae are called measuring worms
oprzędnica jesiennaHyphantria cuneapojęcie podrzędnemoth whose larvae are fall webworms
proporzyca marzymłódka, marzymłódka proporzecCallimorpha jacobeae, cinnabar moth, cinnabarpojęcie podrzędnelarge red-and-black European moth; larvae feed on leaves of ragwort; introduced into United States to control ragwort
pawica grabówkaSaturnia pavonia, emperor moth, emperorpojęcie podrzędnelarge moth of temperate forests of Eurasia having heavily scaled transparent wings
kosiczka łąkowaCerapteryx graminis, antler mothpojęcie podrzędneEuropean moth with white antler-like markings on the forewings; the larvae damage pastures and grasslands
światłówka naziemnicaSpodoptera exiguapojęcie podrzędnemoth whose larvae are beet armyworms