żaba po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem żaba

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
żabasalientian, batrachian, anuran, toad frog, toad, frogany of various tailless stout-bodied amphibians with long hind limbs for leaping; semiaquatic and terrestrial species
płazamphibianpojęcie nadrzędnecold-blooded vertebrate typically living on land but breeding in water; aquatic larvae undergo metamorphosis into adult form
żabaranid, true frogpojęcie podrzędneinsectivorous usually semiaquatic web-footed amphibian with smooth moist skin and long hind legs
kijankapollywog, polliwog, tadpolepojęcie podrzędnea larval frog or toad
rzekotkagenus Hyla, Hylapojęcie podrzędnethe type genus of the Hylidae; tree toads
leiopelma, liopelmagenus Liopelma, Liopelma, genus Leiopelma, Leiopelmapojęcie podrzędnetype and sole genus of the family Leiopelmatidae
norówka wielkorówninnaGastrophryne olivacea, western narrow-mouthed toadpojęcie podrzędnesmall secretive toad with smooth tough skin of central and western North America
platana, żaba szponiastaXenopus laevis, African clawed frogpojęcie podrzędnea tongueless frog native to Africa; established in the United States as result of release of laboratory and aquarium animals
świstek pięciopalcy, żaba pięciopalczastaLeptodactylus pentadactylus, South American bullfrog, crapaudpojęcie podrzędnelarge toothed frog of South America and Central America resembling the bullfrog
goliat płochliwy, żaba goliatRana goliath, goliath frogpojęcie podrzędnelargest living frog; up to a foot and weighing up to 10 lbs; Africa
żaba ogoniastaAscaphus trui, tailed toad, ribbed toad, bell toad, tailed frogpojęcie podrzędnewestern North American frog with a taillike copulatory organ
żaba owczasheep frogpojęcie podrzędnemostly of Central America
żaba szczekającaHylactophryne augusti, robber frog, barking frogpojęcie podrzędneof southwest United States and Mexico; call is like a dog's bark
żabka karolińskaGastrophryne carolinensis, eastern narrow-mouthed toadpojęcie podrzędnesmall toad of southeastern United States
płazy bezogonoweorder Batrachia, Batrachia, order Anura, Anura, order Salientia, Salientiataksonomiafrogs, toads, tree toads