żaglowiec po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem żaglowiec

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
żaglowiec, statek żaglowysailing ship, sailing vessela vessel that is powered by the wind; often having several masts
statek, statek wodnyshippojęcie nadrzędnea vessel that carries passengers or freight
żaglówka, łódź żaglowasailing boat, sailboatpojęcie podrzędnea small sailing vessel; usually with a single mast
szkuner, szkunaschoonerpojęcie podrzędnesailing vessel used in former times
karawelacaravelpojęcie podrzędnea small, highly maneuverable sailing ship developed in the 15th century by the Portuguese to explore along the West African coast and into the Atlantic Ocean.
hulk, holkhulk, holkpojęcie podrzędnea medieval ship probably used primarily as a river or canal boat, with limited potential for coastal cruising.
koga, koggacogpojęcie podrzędnea type of ship generally built of oak, fitted with a single mast and a square-rigged single sail, widely used from around the 12th century on. Cogs were mostly associated with seagoing trade in medieval Europe, especially the Hanseatic League, particularly in the Baltic Sea region.
dżonkajunkpojęcie podrzędneany of various Chinese boats with a high poop and lugsails
kliperclipper ship, clipperpojęcie podrzędnea fast sailing ship used in former times
korweta, korweta żaglowacorvettepojęcie podrzędnea warship smaller than a frigate, but larger than a sloop, used in the 17th to 19th centuries.
pinas, pinka, pinasafull-rigged pinnacepojęcie podrzędnea sailing vessel resembling a small "race built" galleon, and usually rigged as a ship, used as merchant vessels, pirate vessels and small warships from the 16th century. Not all full-rigged pinnaces were small vessels, some being nearer to larger ships in tonnage.
lugier, lugerluggerpojęcie podrzędnesmall fishing boat rigged with one or more lugsails
barkentyna, szkunerbarkbarkentine, schooner barque, barquentine, schooner barkpojęcie podrzędnea sailing vessel with three or more masts; with a square rigged foremast and fore-and-aft rigged main, mizzen and any other masts.
tartanatartane, tartanpojęcie podrzędnea small ship used both as a fishing ship and for coastal trading in the Mediterranean. A tartane had a single mast on which a large lateen sail was rigged.
galeasgaleaspojęcie podrzędnea small type of trade ship, which was common in the Baltic Sea and North Sea from the 17th to the early 20th centuries.
felukafeluccapojęcie podrzędnea fast narrow sailing ship of the Mediterranean
żaglowiec liniowysailing warshippojęcie podrzędnea warship that was powered by sails and equipped with many heavy guns; not built after the middle of the 19th century
East IndiamanIndiamanpojęcie podrzędnea large sailing ship that was engaged in the British trade with India
windjammerwindjammerpojęcie podrzędnea large sailing ship
dau, dhowdhowpojęcie podrzędnea lateen-rigged sailing vessel used by Arabs
krajercrayerpojęcie podrzędnea two- or three-masted sailing vessel formerly used for transporting cargo in the Baltic Sea.
kuffkoffpojęcie podrzędnea historical type of sailing vessel that was used for coastal shipping off Belgium, the Netherlands, and Germany in the 18th and 19th centuries.
rejowiecsquare-riggerpojęcie podrzędnea square-rigged sailing ship
fregatafully rigged ship, full-rigged shippojęcie podrzędnea sailing vessel with three or more masts, all of them square-rigged.
osprzęt, otaklowanie, takielunektackle, riggingczęść składowagear consisting of ropes etc. supporting a ship's masts and sails
bocianiec, bocianie gniazdo, kosz masztowycrow's nestplatform for a lookout at or near the top of a mast
silnik pomocniczydonkey engine, auxiliary engineelement kolekcji(nautical) a small engine (as one used on board ships to operate a windlass)
sejzinggasketzwiązane zlengths of rope or fabric used to hold a stowed sail in place.