Ziemia po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem Ziemia

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
Ziemia, kula ziemska, niebieska planeta, świat, trzecia planeta od Słońca, glob, padół, błękitna planetaglobe, world, earth, Earththe 3rd planet from the sun; the planet we live on; "the Earth moves around the sun"; "he sailed around the world"
kosmos, wszechświat, makrokosmos, uniwersum, świat, makroświatmacrocosm, cosmos, world, creation, existence, universeczęść składowaeverything that exists anywhere; "they study the evolution of the universe"; "the biggest tree in existence"
Układ Słonecznysolar systemczęść składowathe sun with the celestial bodies that revolve around it in its gravitational field
morzeseaczęść składowaa division of an ocean or a large body of salt water partially enclosed by land
północN, northward, due north, northczęść składowathe cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees
środowisko, matka natura, natura, świat, przyroda, stworzenienatureczęść składowathe natural physical world including plants and animals and landscapes etc.; "they tried to preserve nature as they found it"
południeS, southward, due south, southczęść składowathe cardinal compass point that is at 180 degrees
biegunpoleczęść składowaone of two antipodal points where the Earth's axis of rotation intersects the Earth's surface
hemisfera, półkula, hemisfera niebieskahemisphereczęść składowahalf of the terrestrial globe
płaszcz Ziemimantleczęść składowathe layer of the earth between the crust and the core
Stary ŚwiatOld Worldczęść składowathe regions of the world that were known to Europeans before the discovery of the Americas
hydrosferahydrosphereczęść składowathe watery layer of the earth's surface; includes water vapor
biosfera, sfera biotycznabiosphereczęść składowathe regions of the surface and atmosphere of the Earth (or other planet) where living organisms exist
litosferageosphere, lithosphereczęść składowathe solid part of the earth consisting of the crust and outer mantle
magnetosferamagnetosphereczęść składowathe magnetic field of a planet; the volume around the planet in which charged particles are subject more to the planet's magnetic field than to the solar magnetic field
ozonosfera, warstwa ozonowaozonosphere, ozone layerczęść składowaa layer in the stratosphere (at approximately 20 miles) that contains a concentration of ozone sufficient to block most ultraviolet radiation from the sun
epicentrumepicentre, epicenterthe point on the Earth's surface directly above the focus of an earthquake
planetaplanetany celestial body (other than comets or satellites) that revolves around a star
atmosfera, atmosfera ziemskaair, atmospherezwiązane zthe mass of air surrounding the Earth; "there was great heat as the comet entered the atmosphere"; "it was exposed to the air"
geoidageoidzwiązane zthe surface within or around the earth that is everywhere normal to the direction of gravity and coincides with mean sea level in the oceans. Returning to a geoid representation of the earth, one more simulation models an earth where all the glaciers have melted.
Księżycmoon, Moonzwiązane zthe natural satellite of the Earth; "the average distance to the Moon is 384,400 kilometers"; "men first stepped on the moon in 1969"