alga po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem alga

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
alga, glonalgae, algaprimitive chlorophyll-containing mainly aquatic eukaryotic organisms lacking true stems and roots and leaves
roślina wodna, hydrofit, roślina wodnopączkowahydrophytic plant, hydrophyte, water plant, aquatic plantpojęcie nadrzędnea plant that grows partly or wholly in water whether rooted in the mud, as a lotus, or floating without anchorage, as the water hyacinth
plechowiecthallophytepojęcie nadrzędneany of a group of cryptogamic organisms consisting principally of a thallus and thus showing no differentiation into stem and root and leaf
cyjanofit, sinica, cyjanobakteriablue-green algae, cyanobacteriapojęcie podrzędnepredominantly photosynthetic prokaryotic organisms containing a blue pigment in addition to chlorophyll; occur singly or in colonies in diverse habitats; important as phytoplankton
euglena, klejnotkaeuglenapojęcie podrzędneminute single-celled green freshwater organism having a single flagella; often classed as algae
krasnorostred algaepojęcie podrzędnemarine algae in which the chlorophyll is masked by a red or purplish pigment; source of agar and carrageenan
okrzemkadiatompojęcie podrzędnemicroscopic unicellular marine or freshwater colonial alga having cell walls impregnated with silica
brunatnicabrown algaepojęcie podrzędnealgae having the chlorophyll masked by brown and yellow pigments
bruzdnicadinoflagellatepojęcie podrzędnechiefly marine protozoa having two flagella; a chief constituent of plankton
różnowiciowiecyellow-green algaepojęcie podrzędneany alga of the division Chrysophyta with its chlorophyll masked by yellow pigment
złotowiciowiecgolden algaepojęcie podrzędnealgae having the pigments chlorophyll and carotene and xanthophyll
kryptomonadacryptophyte, cryptomonadpojęcie podrzędnecommon in fresh and salt water appearing along the shore as algal blooms
zielenicachlorophyte, green algaepojęcie podrzędnealgae that are clear green in color; often growing on wet ricks or damp wood or the surface of stagnant water
plemniaantheridiumczęść składowathe male sex organ of spore-producing plants; produces antherozoids; equivalent to the anther in flowers
gametangiumgametangiumczęść składowacell or organ in which gametes develop