bezkręgowiec po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem bezkręgowiec

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
bezkręgowiecinvertebrateany animal lacking a backbone or notochord; the term is not used as a scientific classification
zwierzęfauna, creature, brute, beast, animate being, animalpojęcie nadrzędnea living organism characterized by voluntary movement
robakwormpojęcie podrzędneany of numerous relatively small elongated soft-bodied animals especially of the phyla Annelida and Chaetognatha and Nematoda and Nemertea and Platyhelminthes; also many insect larvae
mięczakshellfish, mollusc, molluskpojęcie podrzędneinvertebrate having a soft unsegmented body usually enclosed in a shell
szkarłupieńechinodermpojęcie podrzędnemarine invertebrates with tube feet and five-part radially symmetrical bodies
jamochłoncnidarian, coelenteratepojęcie podrzędneradially symmetrical animals having saclike bodies with only one opening and tentacles with stinging structures; they occur in polyp and medusa forms
stawonógarthropodpojęcie podrzędneinvertebrate having jointed limbs and a segmented body with an exoskeleton made of chitin
płaziniec, robak płaskiplatyhelminth, flatwormpojęcie podrzędneparasitic or free-living worms having a flattened body
pierścienicasegmented worm, annelid worm, annelidpojęcie podrzędneworms with cylindrical bodies segmented both internally and externally
mszywiołmoss animal, sea moss, sea mat, polyzoan, bryozoanpojęcie podrzędnesessile aquatic animal forming mossy colonies of small polyps each having a curved or circular ridge bearing tentacles; attach to stones or seaweed and reproduce by budding
żebropławcomb jelly, ctenophorepojęcie podrzędnebiradially symmetrical hermaphroditic solitary marine animals resembling jellyfishes having for locomotion eight rows of cilia arranged like teeth in a comb
pazurnica, pratchawiecperipatus, velvet worm, onychophoranpojęcie podrzędneany of numerous velvety-skinned wormlike carnivorous animals common in tropical forests having characteristics of both arthropods and annelid worms
niesporczaktardigradepojęcie podrzędnean arthropod of the division Tardigrada
ramienionóglampshell, lamp shell, brachiopodpojęcie podrzędnemarine animal with bivalve shell having a pair of arms bearing tentacles for capturing food; found worldwide
strzałkasagittapojęcie podrzędneany arrowworm of the genus Sagitta
sikwiaksipunculid, peanut wormpojęcie podrzędnesmall unsegmented marine worm that when disturbed retracts its anterior portion into the body giving the appearance of a peanut
kryzelnicaphoronidpojęcie podrzędnehermaphrodite wormlike animal living in mud of the sea bottom
przetchlinkaspiracleczęść składowaa breathing orifice