bydło po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem bydło

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
bydłosubfamily Bovinae, Bovinaeterm not used technically; essentially coextensive with genus Bos: cattle; buffalo; and sometimes includes kudu
krętorogie, pustorogie, pustorożce, wołowatefamily Bovidae, Bovidaepojęcie nadrzędnetrue antelopes; cattle; oxen; sheep; goats
bawółbuffalo, Old World buffalotaksonomiaany of several Old World animals resembling oxen including, e.g., water buffalo; Cape buffalo
bizon, żubr amerykańskiBison bison, buffalo, American buffalo, American bisontaksonomialarge shaggy-haired brown bison of North American plains
żubrBison bonasus, aurochs, wisenttaksonomiaEuropean bison having a smaller and higher head than the North American bison
turBos primigenius, urus, aurochstaksonomialarge recently extinct long-horned European wild ox; considered one of the ancestors of domestic cattle
jakBos grunniens, yaktaksonomialarge long-haired wild ox of Tibet often domesticated
zebu, bydło domowe garbatezebutaksonomiadomesticated ox having a humped back and long horns and a large dewlap; used chiefly as a draft animal in India and east Asia
eland, kannaTaurotragus oryx, common elandtaksonomiadark fawn-colored eland of southern and eastern Africa
nilgauBoselaphus tragocamelus, blue bull, nylghau, nylghai, nilgaitaksonomialarge Indian antelope; male is blue-grey with white markings; female is brownish with no horns
gaur, seladang, indyjski bizonBibos gaurus, gaurtaksonomiawild ox of mountainous areas of eastern India
saola, wół Vu QuangPseudoryx nghetinhensis, spindle horn, forest goattaksonomiacow-like creature with the glossy coat of a horse and the agility of a goat and the long horns of an antelope; characterized as a cow that lives the life of a goat
oreas, antylopa DerbiegoTaurotragus derbianus, giant elandtaksonomialarge dark striped eland of western equatorial Africa