cecha człowieka po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem cecha człowieka

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
charakter, usposobienie, temperament, duch, serce, naturafibre, fiber, characterpojęcie podrzędnethe inherent complex of attributes that determines a persons moral and ethical actions and reactions; "education has for its object the formation of character"- Herbert Spencer
powaga, poważnośćsincerity, serious-mindedness, earnestness, seriousnesspojęcie podrzędnethe trait of being serious; "a lack of solemnity is not necessarily a lack of seriousness"- Robert Rice
dbałość, troska, troskliwośćalertness, vigilance, wakefulness, watchfulnesspojęcie podrzędnethe process of paying close and continuous attention; "wakefulness, watchfulness, and bellicosity make a good hunter"; "vigilance is especially susceptible to fatigue"
obojętność, indyferencja, indyferentność, niebacznośćindifferencepojęcie podrzędneunbiased impartial unconcern
dynamiczność, żywość, życie, żwawość, witalność, witalizm, temperament, swada, rzeźwość, ikra, tonus życiowy, energiczność, rześkość, wigor, żywotność, werwa, dziarskość, energiaget-up-and-go, push, energypojęcie podrzędneenterprising or ambitious drive; "Europeans often laugh at American energy"
niepopularnośćunpopularitypojęcie podrzędnethe quality of lacking general approval or acceptance
intelekt, rozum, mózg, głowa, łebnoddle, intellect, mindpojęcie podrzędneknowledge and intellectual ability; "he reads to improve his mind"; "he has a keen intellect"
cecha osobowości, cecha charakteru, cecha psychiczna, rystraitpojęcie podrzędnea distinguishing feature of your personal nature
stan cywilnymarital statuspojęcie podrzędnethe condition of being married or unmarried
ognistośćfervidness, fire, fervency, fervour, fervor, ardour, ardorpojęcie podrzędnefeelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor"
niegrzeczność, niekulturalnośćrudeness, discourtesypojęcie podrzędnea manner that is rude and insulting
nieprzystosowaniemaladjustmentpojęcie podrzędnethe condition of being unable to adapt properly to your environment with resulting emotional instability
cnota, dziewictwo, wianekvirginitypojęcie podrzędnethe condition or quality of being a virgin
bałaganiarstwomessiness, untidinesspojęcie podrzędnethe trait of being untidy and messy
niższośćlower rank, lower status, inferioritypojęcie podrzędnethe state of being inferior
dwunożnośćbipedalismpojęcie podrzędnethe bodily attribute of being bipedal; having two feet; "bipedalism made the human form of birth possible"
jaźń, osobowość, jestestwo, istność, indywidualność, istota, japersonalitypojęcie podrzędnethe complex of all the attributes--behavioral, temperamental, emotional and mental--that characterize a unique individual; "their different reactions reflected their very different personalities"; "it is his nature to help others"
zapominalstwoforgetfulnesspojęcie podrzędnetendency to forget
wampiryzmvampirismpojęcie podrzędnethe state of being a vampire. The bad news was that they had no way to cure him of his vampirism.
bezosobowośćimpersonalitypojęcie podrzędneThe state or quality of not being personal; of not representing a person; of not having personality. Defining an impersonal relationship as dealings between individuals who do not know each other personally, however, differs considerably from the impersonality of Lady Justice, which defines impersonality as treating everyone the same.
bezpaństwowośćstatelessnesspojęcie podrzędneThe property of being without a state or nationality, or not subject to any state. Statelessness occurs for a variety of reasons, including discrimination against minority groups in nationality legislation, failure to include all residents in the body of citizens when a state becomes independent (state succession) and conflicts of laws between states.
nieskutecznośćineffectuality, ineffectualness, ineffectivenesspojęcie podrzędnelacking the power to be effective
destrukcyjnośćdestructivenesspojęcie podrzędnethe quality of causing destruction
odpowiedzialnośćreliableness, reliability, dependableness, dependabilitypojęcie podrzędnethe quality of being dependable or reliable
bezrozumnośćincapacitypojęcie podrzędnelack of intellectual power
niewyraźnośćuneasiness, unease, malaisepojęcie podrzędnephysical discomfort (as mild sickness or depression)
skutecznośćefficaciousness, efficacypojęcie podrzędnecapacity or power to produce a desired effect; "concern about the safety and efficacy of the vaccine"
małość, maluczkośćshortnesspojęcie podrzędnethe property of being shorter than average stature
niemrawość, opieszałość, powolnośćflatness, phlegm, sluggishness, lethargy, languorpojęcie podrzędneinactivity; showing an unusual lack of energy; "the general appearance of sluggishness alarmed his friends"
minucjaminutiapojęcie podrzędne(biometrics, forensics) Any of the major features of a fingerprint that allow prints to be compared. The major minutia features of fingerprint ridges are ridge ending, bifurcation, and short ridge (or dot.
niebacznośćinattentivenesspojęcie podrzędnethe trait of not being considerate and thoughtful of others
opieszalstwotardinesspojęcie podrzędnethe quality or habit of not adhering to a correct or usual or expected time
wyspiarskośćdetachment, insularism, insularity, insulationpojęcie podrzędnethe state of being isolated or detached; "the insulation of England was preserved by the English Channel"
nieuważnośćsloppiness, carelessnesspojęcie podrzędnethe quality of not being careful or taking pains
człowieczośćmanhood, humanity, humannesspojęcie podrzędnethe quality of being human; "he feared the speedy decline of all manhood"
siłapower, mightiness, mightpojęcie podrzędnephysical strength
dzikośćwithdrawnness, standoffishness, remoteness, aloofnesspojęcie podrzędnea disposition to be distant and unsympathetic in manner
plamaslur, smirch, smear, daub, blot, spot, smudgepojęcie podrzędnea blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek"
przekleństwonemesis, scourge, curse, banepojęcie podrzędnesomething causing misery or death; "the bane of my life"
gendersexuality, gender, sexpojęcie podrzędnethe properties that distinguish organisms on the basis of their reproductive roles; "she didn't want to know the sex of the foetus"