ciało po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ciało

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ciało, organizmorganic structure, bodythe entire physical structure of an organism (an animal, plant, or human being); "he felt as if his whole body were on fire"
tuszacarcass, carcasepojęcie podrzędnethe dead body of an animal especially one slaughtered and dressed for food
ustrójsystempojęcie podrzędnethe living body considered as made up of interdependent components forming a unified whole; "exercise helped him get the alcohol out of his system"
istota żywa, stworzenie, indywiduum, twóranimate thing, living thingczęść składowaa living (or once living) entity
układ kostny, szkielet, kościecsystema skeletale, frame, skeleton, skeletal systemczęść składowathe hard structure (bones and cartilages) that provides a frame for the body of an animal
członekbody partczęść składowaany part of an organism such as an organ or extremity
stawarticulatio, articulation, jointczęść składowa(anatomy) the point of connection between two bones or elements of a skeleton (especially if it allows motion)
wnętrzności, trzewiainnards, entrails, visceraczęść składowainternal organs collectively (especially those in the abdominal cavity); "`viscera' is the plural form of `viscus'"
układ narządów, układ, system organówsystemczęść składowaa group of physiologically or anatomically related organs or parts; "the body has a system of organs for digestion"
ciałofleshczęść składowathe soft tissue of the body of a vertebrate: mainly muscle tissue and fat
jama ciałacavum, bodily cavity, cavity(anatomy) a natural hollow or sinus within the body
gruby, spasłyfatzwiązane zhaving an (over)abundance of flesh; "he hadn't remembered how fat she was"
temperatura, ciepłotablood heat, body temperaturezwiązane ztemperature of the body; normally 98.6 F or 37 C in humans; usually measured to obtain a quick evaluation of a person's health
stan fizjologicznyphysiological condition, physiological state, physical conditionzwiązane zthe condition or state of the body or bodily functions