cytrus po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem cytrus

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
cytrus, owoc cytrusowycitrous fruit, citrus fruit, citrusany of numerous fruits of the genus Citrus having thick rind and juicy pulp; grown in warm regions
cytrynalemonpojęcie podrzędneyellow oval fruit with juicy acidic flesh
mandarynkamandarin orange, mandarinpojęcie podrzędnea somewhat flat reddish-orange loose skinned citrus of China
pomarańczaorangepojęcie podrzędneround yellow to orange fruit of any of several citrus trees
cytron, cedratcitronpojęcie podrzędnelarge lemonlike fruit with thick aromatic rind; usually preserved
grejpfrut, grapefruitgrapefruitpojęcie podrzędnelarge yellow fruit with somewhat acid juicy pulp; usual serving consists of a half
lima, limona, limetka, limeta, limonkalimepojęcie podrzędnethe green acidic fruit of any of various lime trees
pamelo, pomelo, pompelashaddock, pomelopojęcie podrzędnelarge pear-shaped fruit similar to grapefruit but with coarse dry pulp
kumkwatkumquatpojęcie podrzędnesmall oval citrus fruit with thin sweet rind and very acid pulp
tangelo, tangerynkaugli fruit, ugli, tangelopojęcie podrzędnelarge sweet juicy hybrid between tangerine and grapefruit having a thick wrinkled skin
cytrangacitrangepojęcie podrzędnemore aromatic and acid tasting than oranges; used in beverages and marmalade
kalamondin, kalamondinacalamondinpojęcie podrzędneCitrofortunella microcarpa, the calamondin or calamansi, is a fruit tree in the family Rutaceae native Asia. However in its native homeland in Southeast Asia, the calamondin is easy to cultivate.
hesperydynahesperidina flavanone glycoside found in citrus fruits.