cząstka elementarna po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem cząstka elementarna

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
cząstka elementarna, korpuskułafundamental particle, elementary particle(physics) a particle that is less complex than an atom; regarded as constituents of all matter
antycząstkaantiparticlepojęcie podrzędnea particle that has the same mass as another particle but has opposite values for its other properties; interaction of a particle and its antiparticle results in annihilation and the production of radiant energy
kwantquantumpojęcie podrzędne(physics) the smallest discrete quantity of some physical property that a system can possess (according to quantum theory)
hadronhadronpojęcie podrzędneany elementary particle that interacts strongly with other particles
fermionfermionpojęcie podrzędneany particle that obeys Fermi-Dirac statistics and is subject to the Pauli exclusion principle
leptonleptonpojęcie podrzędnean elementary particle that participates in weak interactions; has a baryon number of 0
bozonbosonpojęcie podrzędneany particle that obeys Bose-Einstein statistics but not the Pauli exclusion principle; all nuclei with an even mass number are bosons
pseudocząstka, kwazicząstka, quasi-cząstkaquasiparticlepojęcie podrzędnea quantum of energy (in a crystal lattice or other system) that has position and momentum and can in some respects be regarded as a particle
tachiontachyon, tachyonic particlepojęcie podrzędnea hypothetical particle that travels faster than light.
pangenpangenpojęcie podrzędnea hypothetical heredity-controlling particle of protoplasm.
struna, struna kosmicznacosmic string, stringzwiązane z(cosmology) a hypothetical one-dimensional subatomic particle having a concentration of energy and the dynamic properties of a flexible loop
hiperładunekhyperchargezwiązane za quantum characteristic of a group of subatomic particles governed by the strong force that is related to strangeness and is represented by a number equal to twice the average value of the electric charge of the group. Thus, if the hypercharge of the singlet is y, the hypercharge of the doublet is 1 +y.