część ciała po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem część ciała

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
struktura anatomicznabody structure, bodily structure, complex body part, anatomical structure, structurepojęcie nadrzędnea particular complex anatomical part of a living thing and its construction and arrangement; "he has good bone structure"
organ, narządorganpojęcie podrzędnea fully differentiated structural and functional unit in an animal that is specialized for some particular function
goleń, podudzieshinpojęcie podrzędnethe front part of the human leg between the knee and the ankle
biust, piersibosompojęcie podrzędnea person's breast or chest
brzuchbelly, stomach, venter, abdomenpojęcie podrzędnethe region of the body of a vertebrate between the thorax and the pelvis
fałda, fałdplica, foldpojęcie podrzędnea folded part (as in skin or muscle)
kolanogenu, articulatio genus, human knee, knee joint, kneepojęcie podrzędnehinge joint in the human leg connecting the tibia and fibula with the femur and protected in front by the patella
stopapes, human foot, footpojęcie podrzędnethe part of the leg of a human being below the ankle joint; "his bare feet projected from his trousers"; "armored from head to foot"
kadłub, korpus, tułówbody, trunk, torsopojęcie podrzędnethe body excluding the head and neck and limbs; "they moved their arms and legs and bodies"
udothighpojęcie podrzędnethe part of the leg between the hip and the knee
kopytohoofpojęcie podrzędnethe foot of an ungulate mammal
tułówthoraxpojęcie podrzędnethe middle region of the body of an arthropod between the head and the abdomen
pachaaxillary fossa, axillary cavity, axilla, armpitpojęcie podrzędnethe hollow under the arm where it is joined to the shoulder; "they were up to their armpits in water"
segment, metamer, pierścień ciałasomite, metamerepojęcie podrzędneone of a series of similar body segments into which some animals are divided longitudinally
łyda, łydkasura, calfpojęcie podrzędnethe muscular back part of the shank
pęcinafetter bone, pasternpojęcie podrzędnethe part between the fetlock and the hoof
sklerytscleritepojęcie podrzędnehard plate or element of the exoskeleton of some arthropods
ciało, organizmorganic structure, bodyczęść składowathe entire physical structure of an organism (an animal, plant, or human being); "he felt as if his whole body were on fire"