drapieżnik po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem drapieżnik

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
drapieżnik, zwierzę drapieżne, drapieżcapredatory animal, predatorany animal that lives by preying on other animals
mięsożercacarnivorepojęcie nadrzędnea terrestrial or aquatic flesh-eating mammal; "terrestrial carnivores have four or five clawed digits on each limb"
ptak drapieżnyraptorial bird, raptor, bird of preypojęcie podrzędneany of numerous carnivorous birds that hunt and kill other animals
diabeł tasmańskiSarcophilus hariisi, ursine dasyure, Tasmanian devilpojęcie podrzędnesmall ferocious carnivorous marsupial having a mostly black coat and long tail
opos, dydelfpossum, opossumpojęcie podrzędnenocturnal arboreal marsupial having a naked prehensile tail found from southern North America to northern South America
ichtiozaurichthyosaurpojęcie podrzędneany of several marine reptiles of the Mesozoic having a body like a porpoise with dorsal and tail fins and paddle-shaped limbs
żebropławcomb jelly, ctenophorepojęcie podrzędnebiradially symmetrical hermaphroditic solitary marine animals resembling jellyfishes having for locomotion eight rows of cilia arranged like teeth in a comb
trzyszcztiger beetlepojęcie podrzędneactive usually bright-colored beetle that preys on other insects
cynodontcynodontpojęcie podrzędnesmall carnivorous reptiles
wilk workowaty, tygrys tasmański, wilk tasmański, fałszywy tygrys, tygrys, Tassie, TazzyThylacinus cynocephalus, Tasmanian tiger, Tasmanian wolf, thylacinepojęcie podrzędnerare doglike carnivorous marsupial of Tasmania having stripes on its back; probably extinct
sprężyksnapping beetle, skipjack, click beetlepojęcie podrzędneable to right itself when on its back by flipping into the air with a clicking sound
łowikbee killer, robber flypojęcie podrzędneswift predatory fly having a strong body like a bee with the proboscis hardened for sucking juices of other insects captured on the wing
zajadekreduviid, assassin bugpojęcie podrzędnea true bug: long-legged predacious bug living mostly on other insects; a few suck blood of mammals
dimetrodondimetrodonpojęcie podrzędnecarnivorous dinosaur of the Permian in North America having a crest or dorsal sail
zaurozuchgenus Saurosuchus, Saurosuchuspojęcie podrzędneearly archosaurian carnivore
stenopterygStenopterygius quadrisicissus, stenopterygiuspojęcie podrzędnean ichthyosaur of the genus Stenopterygius