drzewo po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem drzewo

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
drzewotreea tall perennial woody plant having a main trunk and branches forming a distinct elevated crown; includes both gymnosperms and angiosperms
roślina drzewiastaligneous plant, woody plantpojęcie nadrzędnea plant having hard lignified tissues or woody parts especially stems
drzewo iglasteconiferous tree, coniferpojęcie podrzędneany gymnospermous tree or shrub bearing cones
mangrowiec, namorzynRhizophora mangle, mangrovepojęcie podrzędnea tropical tree or shrub bearing fruit that germinates while still on the tree and having numerous prop roots that eventually form an impenetrable mass and are important in land building
drzewo owocowefruit treepojęcie podrzędnetree bearing edible fruit
iglicznia, glediczja, gledicziagenus Gleditsia, Gleditsiapojęcie podrzędnedeciduous trees: honey locusts
nieszpułkagenus Mespilus, Mespiluspojęcie podrzędnemedlars
drzewostanstandczęść składowaa growth of similar plants (usually trees) in a particular area; "they cut down a stand of trees"
laswoods, wood, forestelement kolekcjithe trees and other plants in a large densely wooded area
pień, pniakbole, tree trunk, trunkczęść składowathe main stem of a tree; usually covered with bark; the bole is usually the part that is commercially useful for lumber
koronatreetop, crownczęść składowathe upper branches and leaves of a tree or other plant
korabarkczęść składowatough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants
łyko, floembast, phloemczęść składowa(botany) tissue that conducts synthesized food substances (e.g., from leaves) to parts where needed; consists primarily of sieve tubes
pierśnicadiameter at breast height, DBHzwiązane za standard method of expressing the diameter of the trunk or bole of a standing tree.
brodaczkagenus Usnea, Usneazwiązane zwidely distributed lichens usually having a greyish or yellow pendulous freely branched thallus
hamadriadahamadryadzwiązane zthe nymph or spirit of a particular tree