gad po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem gad

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
gad, gadzinareptilian, reptileany cold-blooded vertebrate of the class Reptilia including tortoises, turtles, snakes, lizards, alligators, crocodiles, and extinct forms
owodniowiecamniotepojęcie nadrzędneany member of the Amniota
wążophidian, serpent, snakepojęcie podrzędnelimbless scaly elongate reptile; some are venomous
żółwturtlepojęcie podrzędneany of various aquatic and land reptiles having a bony shell and flipper-like limbs for swimming
jaszczurka, jaszczureczkalizardpojęcie podrzędnerelatively long-bodied reptile with usually two pairs of legs and a tapering tail
hatteria, łupkoząb, tuataraSphenodon punctatum, tuatarapojęcie podrzędneonly extant member of the order Rhynchocephalia of large spiny lizard-like diapsid reptiles of coastal islands off New Zealand
amfisbenaworm lizardpojęcie podrzędnea lizard of the genus Amphisbaena; harmless wormlike limbless lizard of warm or tropical regions having concealed eyes and ears and a short blunt tail
anapsydanapsid reptile, anapsidpojęcie podrzędneprimitive reptile having no opening in the temporal region of the skull; all extinct except turtles
diapsyddiapsid reptile, diapsidpojęcie podrzędnereptile having a pair of openings in the skull behind each eye
kloaka, stekcloacaczęść składowa(zoology) the cavity (in birds, reptiles, amphibians, most fish, and monotremes but not mammals) at the end of the digestive tract into which the intestinal, genital, and urinary tracts open
gadyclass Reptilia, Reptiliataksonomiaclass of cold-blooded air-breathing vertebrates with completely ossified skeleton and a body usually covered with scales or horny plates; once the dominant land animals
herpetologherpetologistzwiązane za zoologist who studies reptiles and amphibians