grzyb po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem grzyb

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
grzybfungusan organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular organisms to spore-bearing syncytia
plechowiecthallophytepojęcie nadrzędneany of a group of cryptogamic organisms consisting principally of a thallus and thus showing no differentiation into stem and root and leaf
pleśń, grzyb pleśniowymould, mold, mildewpojęcie podrzędnea fungus that produces a superficial (usually white) growth on organic matter
śnieć, śniadkasmut fungus, smutpojęcie podrzędneany fungus of the order Ustilaginales
odnożycagenus Ramalina, Ramalinapojęcie podrzędneshrubby lichens of the family Usneaceae having a flattened thallus
zarodnia, sporangiumspore sac, spore case, sporangiumczęść składowaorgan containing or producing spores
plemniaantheridiumczęść składowathe male sex organ of spore-producing plants; produces antherozoids; equivalent to the anther in flowers
gametangiumgametangiumczęść składowacell or organ in which gametes develop
trehalozamycose, trehalose, tremalosea natural alpha-linked disaccharide formed by an α,α-1,1-glucoside bond between two α-glucose units.
mikosterolmycosterola kind of sterol found in fungi.
grzybyfungus kingdom, kingdom Fungi, Fungitaksonomiathe taxonomic kingdom including yeast, molds, smuts, mushrooms, and toadstools; distinct from the green plants
mikolog, mykologmycologistzwiązane za botanist who specializes in the study of fungi
blanszownik, rozparzaczblanching machinezwiązane za machine used for blanching, boiling or sterilizing of fruits and vegetables.