grzyb chroniony po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem grzyb chroniony

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
grzybfunguspojęcie nadrzędnean organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular organisms to spore-bearing syncytia
gwiazdosz, promiennik, promieniak, geastergenus Geastrum, Geastrumpojęcie podrzędnetype genus of Geastraceae; fungi whose outer peridium when dry splits into starlike segments
smardzgenus Morchella, Morchellapojęcie podrzędnegenus of edible fungi: morel
odnożycagenus Ramalina, Ramalinapojęcie podrzędneshrubby lichens of the family Usneaceae having a flattened thallus
czasznica olbrzymia, purchawka olbrzymia, kulica kurzawkowata, purchawica olbrzymiaCalvatia gigantea, giant puffballpojęcie podrzędnehuge edible puffball up to 2 feet diameter and 25 pounds in weight
ozorek dębowy, ozorek wątrobowy, grzyb wątrobowy, ozorek pospolity, cewiak wątrobowyFistulina hepatica, beefsteak funguspojęcie podrzędnea popular edible fungus with a cap the color of liver or raw meat; abundant in southeastern United States
mądziak psi, sromotnik psi, smardzik psi, smardz psiMutinus caninus, dog stinkhornpojęcie podrzędnea stinkhorn having a stalk without a cap; the slimy gleba is simply plastered on its surface near the apex where winged insects can find it
naparstniczkabell morel, Verpapojęcie podrzędnea morel whose fertile portion resembles a bell and is attached to the stipe only at the top
żagwica listkowataGrifola frondosa, Polyporus frondosus, hen of the woods, hen-of-the-woodspojęcie podrzędnelarge greyish-brown edible fungus forming a mass of overlapping caps that somewhat resembles a hen at the base of trees
berłóweczka, pałeczkagenus Tulestoma, Tulestoma, genus Tulostoma, Tulostomapojęcie podrzędnetype genus of the Tulostomaceae
krążkówka żyłkowanacup morel, Disciotis venosapojęcie podrzędnean edible morel with a cup-shaped or saucer-shaped fruiting body can be up to 20 cm wide; the fertile surface inside the cup has wrinkles radiating from the center; can be easily confused with inedible mushrooms