grzyb jadalny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem grzyb jadalny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
grzybfunguspojęcie nadrzędnean organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular organisms to spore-bearing syncytia
pieprznikgenus Cantharellus, Cantharelluspojęcie podrzędnea well-known genus of fungus; has funnel-shaped fruiting body; includes the chanterelles
twardzioszek przydrożnyMarasmius oreades, fairy-ring mushroompojęcie podrzędnemushroom that grows in a fairy ring
koźlarzgenus Leccinum, Leccinumpojęcie podrzędnea genus of fungi belonging to the family Boletaceae
prawdziwek, borowik jadalny, borowik szlachetny, borowikBoletus edulispojęcie podrzędnean edible and choice fungus; has a convex cap that is slightly viscid when fresh and moist but soon dries and a thick bulbous tan stalk
twardziak jadalny, twardziak uprawny, shii-take, shiitake, twardziak japońskiLentinus edodes, Oriental black mushroom, golden oak mushroom, Chinese black mushroom, shiitake mushroom, shiitakepojęcie podrzędneedible east Asian mushroom having a golden or dark brown to blackish cap and an inedible stipe
maślakgenus Suillus, Suilluspojęcie podrzędnea genus of fungi belonging to the family Boletaceae
opieńkagenus Armillaria, Armillariapojęcie podrzędnegenus of edible mushrooms having white spores an annulus and blue juice; some are edible; some cause root rot
płomiennica zimowa, zimówka aksamitnotrzonowa, zimówka aksamitna, kółkorodek aksamitnotrzonowy, monetka aksamitnaFlammulina velutipes, winter mushroompojęcie podrzędnean edible agaric that is available in early spring or late fall when few other mushrooms are; has a viscid smooth orange to brown cap and a velvety stalk that turns black in maturity and pallid gills; often occur in clusters
smardzgenus Morchella, Morchellapojęcie podrzędnegenus of edible fungi: morel
boczniak, bocznotrzonowiecgenus Pleurotus, Pleurotuspojęcie podrzędneagarics with white spores and caps having an eccentric stem; an important mushroom of Japan
piestrzenica olbrzymiaGyromitra gigaspojęcie podrzędnea gyromitra with a large irregular stalk and fertile part that is yellow to brown and wrinkled; has early fruiting time
piestrzenica infułowatasaddled-shaped false morel, Gyromitra infulapojęcie podrzędnea poisonous fungus; saddle-shaped and dull yellow to brown fertile part is relatively even
wodnicha gołąbkowaHygrophorus russulapojęcie podrzędnean edible fungus with a reddish cap and close pale gills and dry stalk; found under hardwoods
borowik klinowotrzonowy, borowik czerniejący, borowik omglony, podgrzybek omglonyBoletus pulverulentuspojęcie podrzędnean edible fungus with a broadly convex blackish brown cap and a pore surface that is yellow when young and darkens with age; stalk is thick and enlarges toward the base
pieczarka biaława, pieczarka polna, pieczarka polowaAgaricus arvensis, horse mushroompojęcie podrzędnecoarse edible mushroom with a hollow stem and a broad white cap
pieczarka łąkowa, pieczarka polna, pieczarka polowa, pieczarka zwyczajnaAgaricus campestris, field mushroom, meadow mushroompojęcie podrzędnecommon edible mushroom found naturally in moist open soil; the cultivated mushroom of commerce
czasznica olbrzymia, purchawka olbrzymia, kulica kurzawkowata, purchawica olbrzymiaCalvatia gigantea, giant puffballpojęcie podrzędnehuge edible puffball up to 2 feet diameter and 25 pounds in weight
czernidłak kołpakowatyCoprinus comatus, shaggymane mushroom, shaggy cap, shaggymanepojęcie podrzędnecommon edible mushroom having an elongated shaggy white cap and black spores
muchomor cesarskiAmanita caesarea, Caesar's agaric, royal agaricpojęcie podrzędnewidely distributed edible mushroom resembling the fly agaric
muchomor czerwieniejący, muchomor czerwonawyAmanita rubescens, blusher, blushing mushroompojęcie podrzędneyellowish edible agaric that usually turns red when touched
ozorek dębowy, ozorek wątrobowy, grzyb wątrobowy, ozorek pospolity, cewiak wątrobowyFistulina hepatica, beefsteak funguspojęcie podrzędnea popular edible fungus with a cap the color of liver or raw meat; abundant in southeastern United States
drobnołuszczak jeleni, łuskowiec jeleniPluteus cervinus, deer mushroompojęcie podrzędnea small edible agaric with a slender stalk; usually found on rotting hardwoods
pochwiak wielkopochwowy, pochwiak pochwiastyVolvariella volvacea, Chinese mushroom, straw mushroompojęcie podrzędnesmall tropical and subtropical edible mushroom having a white cap and long stem; an expensive delicacy in China and other Asian countries where it is grown commercially
pierścieniak uprawny, łysiczka uprawna, łysiczka trocinowaStropharia rugoso-annulatapojęcie podrzędnea large gilled fungus with a broad cap and a long stalk; the cap is dark brown; the white gills turn dark purplish brown with age; edible and choice
gąska topolowaTricholoma populinum, sandy mushroompojęcie podrzędnean edible agaric that fruits in great clusters (especially in sandy soil under cottonwood trees)
uszakgenus Auricularia, Auriculariapojęcie podrzędnetype genus of the Auriculariaceae
żagiew łuskowata, huba łuskowata, horosz szupinowaty, huba wielkascaly polypore, Polyporus squamosuspojęcie podrzędnea fungus with a lateral stalk (when there is a stalk) and a scaly cap that becomes nearly black in maturity; widely distributed in the northern hemisphere
naziemek białawy, huba białawasheep polypore, Albatrellus ovinuspojęcie podrzędnea fungus with a whitish often circular cap and a white pore surface and small pores and a white central stalk; found under conifers; edible but not popular
naparstniczkabell morel, Verpapojęcie podrzędnea morel whose fertile portion resembles a bell and is attached to the stipe only at the top
piestrzyca kędzierzawamiter mushroom, Helvella crispapojęcie podrzędnea helvella with a saddle-shaped fertile part and creamy color; the stalk is fluted and pitted
dzieżka pomarańczowaorange peel fungus, Aleuria aurantiapojęcie podrzędnea discomycete with bright orange cup-shaped or saucer-shaped fruiting bodies and pale orange exteriors
żagwica listkowataGrifola frondosa, Polyporus frondosus, hen of the woods, hen-of-the-woodspojęcie podrzędnelarge greyish-brown edible fungus forming a mass of overlapping caps that somewhat resembles a hen at the base of trees
krążkówka żyłkowanacup morel, Disciotis venosapojęcie podrzędnean edible morel with a cup-shaped or saucer-shaped fruiting body can be up to 20 cm wide; the fertile surface inside the cup has wrinkles radiating from the center; can be easily confused with inedible mushrooms