grzyb niejadalny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem grzyb niejadalny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
grzybfunguspojęcie nadrzędnean organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular organisms to spore-bearing syncytia
grzyb trującytoadstoolpojęcie podrzędnecommon name for an inedible or poisonous agaric (contrasting with the edible mushroom)
gwiazdosz, promiennik, promieniak, geastergenus Geastrum, Geastrumpojęcie podrzędnetype genus of Geastraceae; fungi whose outer peridium when dry splits into starlike segments
słupiak, sromotnik, sromotnicagenus Phallus, Phalluspojęcie podrzędnegenus of fungi having the cap or pileus hanging free around the stem
czubajeczka tarczowata, czubajeczka wełniana, czubajka tarczowataLepiota clypeolariapojęcie podrzędnean agaric with a ragged stalk and a soft floccose cap
łuskwiak nastroszony, łuszczak nastroszonyscaly pholiota, Pholiota squarrosapojęcie podrzędnea gilled fungus with a cap and stalk that are conspicuously scaly with upright scales; gills develop a greenish tinge with age
gąska pomarańczowaTricholoma aurantiumpojęcie podrzędnean orange tan agaric whose gills become brown by maturity; has a strong odor and taste
gąska zielonożółta, gąska oddzielonaTricholoma sejunctumpojęcie podrzędnean agaric with a cap that is coated with dark fibrils in the center and has yellowish margins
gąska krowiaTricholoma vaccinumpojęcie podrzędnean agaric with a cap that is densely covered with reddish fibrils and pale gills and stalk
mądziak psi, sromotnik psi, smardzik psi, smardz psiMutinus caninus, dog stinkhornpojęcie podrzędnea stinkhorn having a stalk without a cap; the slimy gleba is simply plastered on its surface near the apex where winged insects can find it
łzawnikgenus Dacrymyces, Dacrymycespojęcie podrzędnetype genus of the Dacrymycetaceae: fungi with a bifurcate basidium that lacks septa
trzęsakgenus Tremella, Tremellapojęcie podrzędnefungi with yellowish gelatinous sporophores having convolutions resembling those of the brain
wilgotnica ostrostożkowata, wilgotnica trwałaconic waxycap, Hygrocybe acutoconicapojęcie podrzędnea fungus having an acutely conic cap and dry stalks
próchnilec maczugowatyXylaria polymorpha, dead-men's-fingers, dead-man's-fingerspojęcie podrzędnethe fruiting bodies of the fungi of the genus Xylaria