grzyby po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem grzyby

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
grzybyfungus kingdom, kingdom Fungi, Fungithe taxonomic kingdom including yeast, molds, smuts, mushrooms, and toadstools; distinct from the green plants
eukarionty, eukariota, eukarioty, jądrowe, organizmy eukariotyczne, organizmy jądrowe, karioty, jądrowce, kariotaeucaryote, eukaryotepojęcie nadrzędnean organism with cells characteristic of all life forms except primitive microorganisms such as bacteria; i.e. an organism with `good' or membrane-bound nuclei in its cells
podstawczaki, grzyby podstawkowesubdivision Basidiomycotina, Basidiomycotina, subdivision Basidiomycota, Basidiomycotapojęcie podrzędnecomprises fungi bearing the spores on a basidium; includes Gasteromycetes (puffballs) and Tiliomycetes comprising the orders Ustilaginales (smuts) and Uredinales (rusts) and Hymenomycetes (mushrooms, toadstools, agarics and bracket fungi); in some classification systems considered a division of kingdom Fungi
porostydivision Lichenes, Lichenespojęcie podrzędnecomprising the lichens which grow symbiotically with algae; sometimes treated as an independent group more or less coordinate with algae and fungi
workowce, grzyby workowe, woreczniakisubdivision Ascomycotina, Ascomycotina, subdivision Ascomycota, Ascomycotapojęcie podrzędnea large subdivision of Eumycota including Hemiascomycetes and Plectomycetes and Pyrenomycetes and Discomycetes; sac fungi; in some classification systems considered a division of the kingdom Fungi
sprzężniakisubdivision Zygomycotina, Zygomycotina, subdivision Zygomycota, Zygomycotapojęcie podrzędnedivision of fungi having sexually produced zygospores
grzyby niedoskonałe, grzyby anamorficzne, mitosporowesubdivision Deuteromycotina, Fungi imperfecti, Deuteromycotina, subdivision Deuteromycota, Deuteromycotapojęcie podrzędnelarge and heterogeneous form division of fungi comprising forms for which no sexually reproductive stage is known
grzybfungustaksonomiaan organism of the kingdom Fungi lacking chlorophyll and feeding on organic matter; ranging from unicellular or multicellular organisms to spore-bearing syncytia
królestwokingdomzwiązane zthe highest taxonomic group into which organisms are grouped; one of five biological categories: Monera or Protoctista or Plantae or Fungi or Animalia