instrument dęty po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem instrument dęty

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
instrument dęty, aerofonwind, wind instrumenta musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by bellows or the human breath
instrument muzyczny, instrumentinstrument, musical instrumentpojęcie nadrzędneany of various devices or contrivances that can be used to produce musical tones or sounds
fletnia Pana, multanki, syrynga, multanka, syringa, syrinkssyrinx, pandean pipe, panpipepojęcie podrzędnea primitive wind instrument consisting of several parallel pipes bound together
dudy, kozabagpipepojęcie podrzędnea tubular wind instrument; the player blows air into a bag and squeezes it out through the drone
aulosaulos, tibiapojęcie podrzędnean ancient Greek wind instrument, depicted often in art and also attested by archaeology.
instrument drewniany, instrument dęty drewnianywood, woodwind instrument, woodwindpojęcie podrzędneany wind instrument other than the brass instruments
didgeridoodidgeridoopojęcie podrzędnea musical instrument endemic to northern Australia, consisting of a long hollowed out log, which, when blown into, produces a low, deep mesmerising drone with sweeping rhythms.
instrument dęty blaszanybrass instrument, brasspojęcie podrzędnea wind instrument that consists of a brass tube (usually of variable length) that is blown by means of a cup-shaped or funnel-shaped mouthpiece
mirlitonkazoopojęcie podrzędnea toy wind instrument that has a membrane that makes a sound when you hum into the mouthpiece
rógstockhorn, pibgorn, hornpipepojęcie podrzędnean ancient (now obsolete) single-reed woodwind; usually made of bone
buccinabucina, bucine, buccin, buccinapojęcie podrzędneA buccina or bucina, anglicized buccin or bucine, is a brass instrument that was used in the ancient Roman army, similar to the Cornu.
ustnikembouchure, mouthpiececzęść składowathe aperture of a wind instrument into which the player blows directly
wentyl, pistonvalveczęść składowadevice in a brass wind instrument for varying the length of the air column to alter the pitch of a tone
stroikvibrating reed, reedczęść składowaa vibrator consisting of a thin strip of stiff material that vibrates to produce a tone when air streams over it; "the clarinetist fitted a new reed onto his mouthpiece"