jaszczurka po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem jaszczurka

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
jaszczurka, jaszczureczkalizardrelatively long-bodied reptile with usually two pairs of legs and a tapering tail
gad, gadzinareptilian, reptilepojęcie nadrzędneany cold-blooded vertebrate of the class Reptilia including tortoises, turtles, snakes, lizards, alligators, crocodiles, and extinct forms
kameleonchamaeleon, chameleonpojęcie podrzędnelizard of Africa and Madagascar able to change skin color and having a projectile tongue
jaszczurka zwinka, zwinkaLacerta agilis, sand lizardpojęcie podrzędnea common and widely distributed lizard of Europe and central Asia
bazyliszekbasiliskpojęcie podrzędnesmall crested arboreal lizard able to run on its hind legs; of tropical America
gekongeckopojęcie podrzędneany of various small chiefly tropical and usually nocturnal insectivorous terrestrial lizards typically with immovable eyelids; completely harmless
legwan, iguanaIguana iguana, iguana, common iguanapojęcie podrzędnelarge herbivorous tropical American arboreal lizards with a spiny crest along the back; used as human food in Central America and South America
waranvaran, monitor lizard, monitorpojęcie podrzędneany of various large tropical carnivorous lizards of Africa and Asia and Australia; fabled to warn of crocodiles
padalec, padalec zwyczajnyAnguis fragilis, slowworm, blindwormpojęcie podrzędnesmall burrowing legless European lizard with tiny eyes; popularly believed to be blind
scynkscincid lizard, scincid, skinkpojęcie podrzędnealert agile lizard with reduced limbs and an elongated body covered with shiny scales; more dependent on moisture than most lizards; found in tropical regions worldwide
helodermagenus Heloderma, Helodermapojęcie podrzędnetype genus of the Helodermatidae; American venomous lizards
anolisgenus Anolis, Anolispojęcie podrzędneNew World chameleons
agamaagamapojęcie podrzędnesmall terrestrial lizard of warm regions of the Old World
jaszczurka zielonaLacerta viridis, green lizardpojęcie podrzędnea common Eurasian lizard about a foot long
jaszczurkisuborder Lacertilia, Lacertilia, suborder Sauria, Sauriataksonomiatrue lizards; including chameleons and geckos