jaszczurki po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem jaszczurki

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
jaszczurkisuborder Lacertilia, Lacertilia, suborder Sauria, Sauriatrue lizards; including chameleons and geckos
łuskonośne, łuskoskóreorder Squamata, Squamatapojęcie nadrzędnediapsid reptiles: snakes and lizards
agamowate, agamyfamily Agamidae, Agamidaepojęcie podrzędnean Old World reptile family of Sauria
gekonowate, gekonyfamily Gekkonidae, Gekkonidaepojęcie podrzędnegeckos
helodermowatefamily Helodermatidae, Helodermatidaepojęcie podrzędneonly known venomous lizards
jaszczurkowate, jaszczurki właściwefamily Lacertidae, Lacertidaepojęcie podrzędneOld World lizards
legwanowate, legwanyfamily Iguania, Iguania, family Iguanidae, Iguanidaepojęcie podrzędneNew World lizards
waranowate, waranyfamily Varanidae, Varanidaepojęcie podrzędnemonitor lizards
padalcowatefamily Anguidae, Anguidaepojęcie podrzędnealligator lizards
scynkowate, scynki, śligifamily Scincidae, Scincidaepojęcie podrzędneskinks
kameleonowate, kameleonyfamily Rhiptoglossa, Rhiptoglossa, family Chamaeleonidae, Chamaeleonidae, family Chamaeleontidae, Chamaeleontidaepojęcie podrzędneOld World chameleons; in some classifications they are considered a superfamily of Sauria
szyszkowcowate, jaszczurki kolczastefamily Cordylidae, Cordylidaepojęcie podrzędnesmall family of spiny ovoviviparous African lizards
tejowate, teidy, warany amerykańskiefamily Teiidae, Teiidaepojęcie podrzędnewhiptails; etc.
płatonogowate, płatonogifamily Pygopodidae, Pygopodidaepojęcie podrzędneAustralian and Tasmanian lizards
nocówkowatefamily Xantusiidae, Xantusiidaepojęcie podrzędnenight lizards
jaszczurka, jaszczureczkalizardtaksonomiarelatively long-bodied reptile with usually two pairs of legs and a tapering tail