komputer po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem komputer

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
komputer, komp, mózg elektronowyinformation processing system, electronic computer, data processor, computing device, computing machine, computera machine for performing calculations automatically
urządzenie elektroniczneelectronic devicepojęcie nadrzędnea device that accomplishes its purpose electronically
komputer analogowyanalogue computer, analog computerpojęcie podrzędnea computer that represents information by variable quantities (e.g., positions or voltages)
komputer cyfrowydigital computerpojęcie podrzędnea computer that represents information by numerical (binary) digits
komputer kwantowyquantum computerpojęcie podrzędnea computation system that makes direct use of quantum-mechanical phenomena, such as superposition and entanglement, to perform operations on data.
mózg matrioszkamatrioshka brainpojęcie podrzędnea hypothetical megastructure proposed by Robert Bradbury, based on the Dyson sphere, of immense computational capacity.
procesormainframe, processor, central processor, C.P.U., CPU, central processing unitczęść składowa(computer science) the part of a computer (a microprocessor chip) that does most of the data processing; "the CPU and the memory form the central part of a computer to which the peripherals are attached"
pamięćstorage device, memory deviceczęść składowaa device that preserves information for retrieval
stacja dyskówWinchester drive, hard drive, disc drive, disk driveczęść składowacomputer hardware that holds and spins a magnetic or optical disk and reads and writes information on it
dysk twardy, dysk, twardziel, twardy dysk, HDDfixed disk, hard disk, hard discczęść składowaa rigid magnetic disk mounted permanently in a drive unit
kartaadd-in, plug-in, card, board, circuit card, circuit boardczęść składowaa printed circuit that can be inserted into expansion slots in a computer to increase the computer's capabilities
radiator, chłodnicaradiatorczęść składowaa mechanism consisting of a metal honeycomb through which hot fluids circulate; heat is transferred from the fluid through the honeycomb to the airstream that is created either by the motion of the vehicle or by a fan
płyta głównamother board, CPU boardczęść składowathe main circuit board for a computer
urządzenie peryferyjneperipheral device, computer peripheral, peripheralelement kolekcjielectronic equipment external to the circuit board that contains the CPU of a computer; "disk drives and printers are important peripherals"
monitormonitoring device, monitorzwiązane zdisplay produced by a device that takes signals and displays them on a television screen or a computer monitor
mysz, myszka, mysz komputerowacomputer mouse, mousezwiązane za hand-operated electronic device that controls the coordinates of a cursor on your computer screen as you move it around on a pad; on the bottom of the device is a ball that rolls on the surface of the pad; "a mouse takes much more room than a trackball"
modemmodemzwiązane z(from a combination of MOdulate and DEModulate) electronic equipment consisting of a device used to connect computers by a telephone line
maszyna TuringaTuring machinezwiązane za hypothetical computer with an infinitely long memory tape