korzeń po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem korzeń

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
korzeńroot(botany) the usually underground organ that lacks buds or leaves or nodes; absorbs water and mineral salts; usually it anchors the plant to the ground
organ roślinnyplant organpojęcie nadrzędnea functional and structural unit of a plant or fungus
bulwatuberpojęcie podrzędnea fleshy underground stem or root serving for reproductive and food storage
pietruszkaroot parsleypojęcie podrzędneThis type of parsley produces much thicker roots than types cultivated for their leaves. Root parsley is very common in central and eastern European cuisines, where it is used as a snack or a vegetable in many soups, stews, and casseroles.
marchewka, marchewcarrotpojęcie podrzędneorange root; important source of carotene
cebula, cebulkaonionpojęcie podrzędnethe bulb of an onion plant
pasternakparsnippojęcie podrzędnewhitish edible root; eaten cooked
korzeń palowytaprootpojęcie podrzędne(botany) main root of a plant growing straight downward from the stem
kłączerootstalk, rootstock, rhizomepojęcie podrzędnea horizontal plant stem with shoots above and roots below serving as a reproductive structure
salcefia, salsefia, szparag zimowysalsifypojęcie podrzędneeither of two long roots eaten cooked
pneumatofor, korzeń oddechowypneumatophorepojęcie podrzędnean air-filled root (submerged or exposed) that can function as a respiratory organ of a marsh or swamp plant
alraunamandrake, mandrake rootpojęcie podrzędnethe root of the mandrake plant; used medicinally or as a narcotic
korzeń przybyszowyadventitious rootpojęcie podrzędneroot growing in an unusual location e.g. from a stem
rzodkiewradishpojęcie podrzędnepungent fleshy edible root
skorzonera, wężymordblack salsify, scorzonerapojęcie podrzędnelong black salsify
lukrecjalicorice rootpojęcie podrzędneroot of licorice used in flavoring e.g. candy and liqueurs and medicines
system korzeniowy, bryła korzeniowaroot system, rootageelement kolekcjia developed system of roots
stela, walec osiowysteleczęść składowathe usually cylindrical central vascular portion of the axis of a vascular plant