kosmologia po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem kosmologia

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
kosmologiacosmogeny, cosmogony, cosmologythe branch of astrophysics that studies the origin and evolution and structure of the universe
astronomiauranology, astronomyczęść składowathe branch of physics that studies celestial bodies and the universe as a whole
stała Hubble'aHubble parameter, Hubble's parameter, Hubble constant, Hubble's constantzwiązane z(cosmology) the ratio of the speed of recession of a galaxy (due to the expansion of the universe) to its distance from the observer; the Hubble constant is not actually a constant, but is regarded as measuring the expansion rate today
promieniowanie szczątkowe, kosmiczne promieniowanie tła, promieniowanie reliktowe, mikrofalowe promieniowanie tłaCMB, cosmic microwave background, CMBR, cosmic microwave background radiation, CBR, cosmic background radiationzwiązane z(cosmology) the cooled remnant of the hot big bang that fills the entire universe and can be observed today with an average temperature of about 2.725 kelvin
teoria Wielkiego Wybuchubig bang theory, big-bang theoryzwiązane z(cosmology) the theory that the universe originated sometime between 10 billion and 20 billion years ago from the cataclysmic explosion of a small volume of matter at extremely high density and temperature
Wielki Wybuchbig bangzwiązane z(cosmology) the cosmic explosion that is hypothesized to have marked the origin of the universe
struna, struna kosmicznacosmic string, stringzwiązane z(cosmology) a hypothetical one-dimensional subatomic particle having a concentration of energy and the dynamic properties of a flexible loop
teoria stanu stacjonarnegocontinuous creation theory, steady state theoryzwiązane z(cosmology) the theory that the universe maintains a constant average density with matter created to fill the void left by galaxies that are receding from each other; "the steady state theory has been abandoned in favor of the big bang theory"
inflacja, inflacja kosmologicznainflationzwiązane z(cosmology) a brief exponential expansion of the universe (faster than the speed of light) postulated to have occurred shortly after the big bang
wszechświat zamkniętyclosed universezwiązane z(cosmology) a universe that is spatially closed and in which there is sufficient matter to halt the expansion that began with the big bang; the visible matter is only 10 percent of the matter required for closure but there may be large amounts of dark matter
ciemna materiadark matterzwiązane z(cosmology) a hypothetical form of matter that is believed to make up 90 percent of the universe; it is invisible (does not absorb or emit light) and does not collide with atomic particles but exerts gravitational force
hipoteza mgławicy słonecznejnebular hypothesiszwiązane z(cosmology) the theory that the solar system evolved from a hot gaseous nebula
hipoteza planetozymalnaplanetesimal hypothesiszwiązane z(cosmology) the theory that the solar system was formed by the gravitational accumulation of planetesimals
ylemylemzwiązane z(cosmology) the original matter that (according to the big bang theory) existed before the formation of the chemical elements