krzew po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem krzew

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
krzew, krzakbush, shruba low woody perennial plant usually having several major stems
roślina drzewiastaligneous plant, woody plantpojęcie nadrzędnea plant having hard lignified tissues or woody parts especially stems
jemioła, starzęślagenus Viscum, Viscumpojęcie podrzędnetype genus of the Viscaceae: Old World evergreen shrubs parasitic on many trees including oaks but especially apple trees, poplars, aspens and cottonwoods
lawendalavenderpojęcie podrzędneany of various Old World aromatic shrubs or subshrubs with usually mauve or blue flowers; widely cultivated
rozmaryngenus Rosmarinus, Rosmarinuspojęcie podrzędnerosemary
przęśl, efedrajoint fir, ephedrapojęcie podrzędnejointed and nearly leafless desert shrub having reduced scalelike leaves and reddish fleshy seeds
mahonia, ościałgenus Mahonia, Mahoniapojęcie podrzędneevergreen shrubs and small trees of North and Central America and Asia
wawrzynekdaphnepojęcie podrzędneany of several ornamental shrubs with shiny mostly evergreen leaves and clusters of small bell-shaped flowers
nastrosz, szczytnica, rzęstepacrispojęcie podrzędneany heathlike evergreen shrub of the genus Epacris grown for their showy and crowded spikes of small bell-shaped or tubular flowers
kielichowiecgenus Calycanthus, Calycanthuspojęcie podrzędnea magnoliid dicot genus of the family Calycanthaceae including: allspice
bez, dziki bezelderberry bush, elderpojęcie podrzędneany of numerous shrubs or small trees of temperate and subtropical northern hemisphere having white flowers and berrylike fruit
flaszowiecgenus Annona, Annonapojęcie podrzędnetype genus of the Annonaceae; tropical American trees or shrubs
kolcolistgenus Ulex, Ulexpojęcie podrzędnegenus of Eurasian spiny shrubs: gorse
pigwowiecgenus Chaenomeles, Chaenomelespojęcie podrzędneflowering quince
wawrzyn szlachetnyLaurus nobilis, bay tree, bay laurel, bay, true laurelpojęcie podrzędnesmall Mediterranean evergreen tree with small blackish berries and glossy aromatic leaves used for flavoring in cooking; also used by ancient Greeks to crown victors
santolina cyprysikowataSantolina chamaecyparissus, lavender cottonpojęcie podrzędnebranching aromatic Mediterranean shrub with woolly stems and leaves and yellow flowers
amorfaamorphapojęcie podrzędneany plant of the genus Amorpha having odd-pinnate leaves and purplish spicate flowers
papryka jagodowaCapsicum baccatum, Capsicum frutescens baccatum, bird pepperpojęcie podrzędneplant bearing very small and very hot oblong red fruits; includes wild forms native to tropical America; thought to be ancestral to the sweet pepper and many hot peppers
aspalat, jasplin, czerwonokrzewgenus Aspalathus, Aspalathuspojęcie podrzędnegenus of South African heathlike shrubs
janowiecgenus Genista, Genistapojęcie podrzędnechiefly deciduous shrubs or small trees of Mediterranean area and western Asia: broom
pieris kwiecistyPieris floribunda, mountain andromeda, mountain fetterbush, fetterbushpojęcie podrzędneornamental evergreen shrub of southeastern United States having small white bell-shaped flowers
pieris japońskiPieris japonica, lily-of-the-valley tree, Japanese andromeda, andromedapojęcie podrzędnebroad-leaved evergreen Asiatic shrub with glossy leaves and drooping clusters of white flowers
parolistgenus Zygophyllum, Zygophyllumpojęcie podrzędneusually tropical herbs or shrubs having ill-smelling foliage and flower buds that are used as capers: bean capers
trzmielina Fortune'a, trzmielina pnącaEuonymus radicans vegetus, Euonymus fortunei radicans, evergreen bittersweetpojęcie podrzędnebroad and bushy Asiatic twining shrub with pinkish fruit; many subspecies or varieties
trzmielina pospolita, trzmielina zwyczajnaEuonymus europaeus, common spindle treepojęcie podrzędnesmall erect deciduous shrub having tough white wood and cathartic bark and fruit
wierzba płożącaSalix repens, creeping willowpojęcie podrzędnesmall trailing bush of Europe and Asia having straggling branches with silky green leaves of which several varieties are cultivated
wiklina, wierzba czerwona, wierzba purpurowa, wierzba szpagatówkaSalix purpurea, purple osier, basket willow, red osier, red willow, purple willowpojęcie podrzędneEurasian osier having reddish or purple twigs and bark rich in tannin
tuliłezkaroridulapojęcie podrzędneeither of 2 species of the genus Roridula; South African viscid perennial low-growing woody shrubs
migdałowiec trójklapowy, migdałek trójklapowyPrunus triloba, flowering almondpojęcie podrzędnedeciduous Chinese shrub or small tree with often trilobed leaves grown for its pink-white flowers
lilak Josiki, bez Josiki, lilak węgierskiSyringa josikea, Syringa josikaea, Hungarian lilacpojęcie podrzędnecentral European upright shrub having elliptic leaves and upright clusters of lilac or deep violet flowers
lilak pospolitySyringa vulgaris, common lilacpojęcie podrzędnelarge European lilac naturalized in North America having heart-shaped ovate leaves and large panicles of highly fragrant lilac or white flowers
komptonia amerykańskaComptonia asplenifolia, Comptonia peregrina, sweet fernpojęcie podrzędnedeciduous shrub of eastern North America with sweet scented fernlike leaves and tiny white flowers
woskownicagenus Myrica, Myricapojęcie podrzędnedeciduous aromatic shrubs or small trees
magnoliamagnoliapojęcie podrzędneany shrub or tree of the genus Magnolia; valued for their longevity and exquisite fragrant blooms
ognikfirethorn, fire thorn, pyracanth, Pyracanthapojęcie podrzędneany of various thorny shrubs of the genus Pyracantha bearing small white flowers followed by hard red or orange-red berries
perukowiec podolskiCotinus coggygria, wig tree, Venetian sumacpojęcie podrzędneOld World shrub having large plumes of yellowish feathery flowers resembling puffs of smoke
kasztanowiec drobnokwiatowybottlebrush buckeye, dwarf buckeyepojęcie podrzędnea spreading shrub with pink flowers; found in southeastern United States
kiścień wawrzynowyLeucothoe editorum, Leucothoe fontanesiana, switch-ivy, dog hobble, dog laurelpojęcie podrzędnefast-growing evergreen shrub of southeastern United States having arching interlaced branches and racemes of white flowers
czystekrock rose, rockrosepojęcie podrzędnesmall shrubs of scrub and dry woodland regions of southern Europe and North Africa; grown for their showy flowers and soft often downy and aromatic evergreen foliage
cyfomandra grubolistna, tamarillo, zgrabka grubolistna, zgrabka burakowata, pomidor drzewiastytamarillo, tree tomatopojęcie podrzędneSouth American arborescent shrub having pale pink blossoms followed by egg-shaped reddish-brown edible fruit somewhat resembling a tomato in flavor
żywopłothedgerow, hedgeczęść składowaa fence formed by a row of closely planted shrubs or bushes
gałąźbranchczęść składowaa division of a stem, or secondary stem arising from the main stem of a plant
łyko, floembast, phloemczęść składowa(botany) tissue that conducts synthesized food substances (e.g., from leaves) to parts where needed; consists primarily of sieve tubes