krzew egzotyczny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem krzew egzotyczny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
krzew, krzakbush, shrubpojęcie nadrzędnea low woody perennial plant usually having several major stems
granatowiec, granatgenus Punica, Punicapojęcie podrzędnecoextensive with the family Punicaceae
herbata, herbata chińskaCamellia sinensis, teapojęcie podrzędnea tropical evergreen shrub or small tree extensively cultivated in e.g. China and Japan and India; source of tea leaves; "tea has fragrant white flowers"
indygowiec, indygoIndigofera tinctoria, indigo plant, indigopojęcie podrzędnedeciduous subshrub of southeastern Asia having pinnate leaves and clusters of red or purple flowers; a source of indigo dye
maniokcasava, cassavapojęcie podrzędneany of several plants of the genus Manihot having fleshy roots yielding a nutritious starch
pistacjagenus Pistacia, Pistaciapojęcie podrzędnea dicotyledonous genus of trees of the family Anacardiaceae having drupaceous fruit
kawa arabska, arabica, arabika, drzewo kawowe, krzew kawowyCoffea arabica, Arabian coffeepojęcie podrzędneshrubby tree of northeastern tropical Africa widely cultivated in tropical or near tropical regions for its seed which form most of the commercial coffee
brezylka garbarskaCaesalpinia coriaria, divi-divipojęcie podrzędnesmall thornless tree or shrub of tropical America whose seed pods are a source of tannin
akacja FarnesaAcacia farnesiana, flame tree, scented wattle, sweet acacia, sweet wattle, mimosa bush, cassie, huisachepojęcie podrzędnetropical American thorny shrub or small tree; fragrant yellow flowers used in making perfumery
krasnodrzewgenus Erythroxylum, Erythroxylum, genus Erythroxylon, Erythroxylonpojęcie podrzędnea large genus of South American shrubs and small trees of the family Erythroxylaceae
kamelia japońskaCamellia japonica, japonicapojęcie podrzędnegreenhouse shrub with glossy green leaves and showy fragrant rose-like flowers; cultivated in many varieties
gardenia jaśminowataGardenia augusta, Gardenia jasminoides, cape jessamine, cape jasminepojęcie podrzędneevergreen shrub widely cultivated for its large fragrant waxlike white flowers and glossy leaves
kapar ciernistyCapparis spinosa, common caperpojęcie podrzędneprostrate spiny shrub of the Mediterranean region cultivated for its greenish flower buds which are pickled
muhlenbekiamaidenhair fern, maidenhairpojęcie podrzędneany of various small to large terrestrial ferns of the genus Adiantum having delicate palmately branched fronds
medinilla wspaniałaMedinilla magnificapojęcie podrzędnea beautiful tropical evergreen epiphytic shrub grown for its lush foliage and huge panicles of pink flowers; Philippines
ketmia syryjska, ślazowiec syryjski, poślubnik syryjskiHibiscus syriacus, rose of Sharonpojęcie podrzędneAsiatic shrub or small shrubby tree having showy bell-shaped rose or purple or white flowers and usually three-lobed leaves; widely cultivated in temperate North America and Europe