książka po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem książka

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
książkabooka written work or composition that has been published (printed on pages bound together); "I am reading a good book on economics"
tytuł, wydawnictwo, pozycjapublicationpojęcie nadrzędnea copy of a printed work offered for distribution
podręcznik, skrypt, manualschool text, schoolbook, text edition, text, textbookpojęcie podrzędnea book prepared for use in schools or colleges; "his economics textbook is in its tenth edition"; "the professor wrote the text that he assigned students to buy"
wolumin, wolumen, tomvolumepojęcie podrzędnea publication that is one of a set of several similar publications; "the third volume was missing"; "he asked for the 1989 volume of the Annual Review"
zbiórcompendium, collectionpojęcie podrzędnea publication containing a variety of works
przewodnik, gid, bedeker, baedekerguide, guidebookpojęcie podrzędnesomething that offers basic information or instruction
poradnikmanualpojęcie podrzędnea small handbook
bestseller, bestselerbestseller, best sellerpojęcie podrzędnea book that has had a large and rapid sale
modlitewnikprayerbook, prayer bookpojęcie podrzędnea book containing prayers
herbarzarmorial, roll of armspojęcie podrzędnea book concerning heraldry, especially a collection of coats of arms. A roll may consist of blazons (verbal descriptions) rather than illustrations.
śpiewniksongbookpojęcie podrzędnea book containing a collection of songs
katechizmcatechismpojęcie podrzędnean elementary book summarizing the principles of a Christian religion; written as questions and answers
sennikdream dictionarypojęcie podrzędnea book made for interpreting images in a dream. Dream dictionaries are generally not considered scientifically viable by those within the psychology community.
książka kucharskacookery book, cookbookpojęcie podrzędnea book of recipes and cooking directions
książka telefonicznatelephone directory, telephone book, phone book, phonebookpojęcie podrzędnea directory containing an alphabetical list of telephone subscribers and their telephone numbers
e-book, e-książka, książka elektronicznaebook, e-book, electronic bookpojęcie podrzędnea book that is read on a computer or other electronic device. The first e-book may be the Index Thomisticus, a heavily annotated electronic index to the works of Thomas Aquinas, prepared by Roberto Busa beginning in 1949 and completed in the 1970s.
książka w twardej oprawiehardcover, hardbackpojęcie podrzędnea book with cardboard or cloth or leather covers
książka w miękkiej oprawiesoft-cover, soft-cover book, softback, softback book, paperback, paper-back book, paperback bookpojęcie podrzędnea book with paper covers
okładkaback, cover, book binding, bindingczęść składowathe protective covering on the front, back, and spine of a book; "the book had a leather binding"
grzbiet książkibackbone, spineczęść składowathe part of a book's cover that encloses the inner side of the book's pages and that faces outward when the book is shelved; "the title and author were printed on the spine of the book"
zakładkabookmarker, bookmarkzwiązane za marker (a piece of paper or ribbon) placed between the pages of a book to mark the reader's place
ekslibris, ekslibrysex libris, bookplatezwiązane za label identifying the owner of a book in which it is pasted
bibliofil, bibliomanbook lover, booklover, bibliophilezwiązane zsomeone who loves (and usually collects) books
przekładaczpage turnerzwiązane za mechanical device that turns pages of bound books and magazines automatically.