małż po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem małż

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
małżlamellibranch, pelecypod, bivalvemarine or freshwater mollusks having a soft body with platelike gills enclosed within two shells hinged together
mięczakshellfish, mollusc, molluskpojęcie nadrzędneinvertebrate having a soft unsegmented body usually enclosed in a shell
ostrygaoysterpojęcie podrzędnemarine mollusks having a rough irregular shell; found on the sea bed mostly in coastal waters
omułekmytilid, marine musselpojęcie podrzędnemarine bivalve mollusk having a dark elongated shell; live attached to solid objects especially in intertidal zones
racicznica, racicznica zmiennaDreissena polymorpha, zebra musselpojęcie podrzędneinch long mollusk imported accidentally from Europe; clogs utility inlet pipes and feeds on edible freshwater mussels
przegrzebekescallop, scollop, scalloppojęcie podrzędneedible marine bivalve having a fluted fan-shaped shell that swim by expelling water from the shell in a series of snapping motions
sercówkacocklepojęcie podrzędnecommon edible, burrowing European bivalve mollusk that has a strong, rounded shell with radiating ribs
mulmusselpojęcie podrzędneblack marine bivalves usually steamed in wine
małgiew piaskołazMya arenaria, long-neck clam, steamer clam, steamer, soft-shell clampojęcie podrzędnean edible clam with thin oval-shaped shell found in coastal regions of the United States and Europe
skałotoczpiddockpojęcie podrzędnemarine bivalve that bores into rock or clay or wood by means of saw-like shells
małżeclass Pelecypoda, class Lamellibranchia, Lamellibranchia, class Bivalvia, Bivalviataksonomiaoysters; clams; scallops; mussels