maszyna rolnicza po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem maszyna rolnicza

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
maszyna rolniczafarm machinea machine used in farming
kombajn, kombajn rolniczycombinepojęcie podrzędneharvester that heads and threshes and cleans grain while moving across the field
kosiarkamower, lawn mowerpojęcie podrzędnegarden tool for mowing grass on lawns
frezarka glebowa, glebogryzarkarotary plow, rotary tiller, rotary ploughpojęcie podrzędnea self-propelled or drawn cultivator that works the soil by means of rotating tines or blades.
młockarnia, młocarnia, młocarkathreshing machine, thrasher, thresherpojęcie podrzędnea farm machine for separating seeds or grain from the husks and straw
sieczkarniachaff cutterpojęcie podrzędnea mechanical device for cutting straw or hay into small pieces before being mixed together with other forage and fed to horses and cattle.
tryjer, triercylinder separator, indented cylinder, indented cylinder separatorpojęcie podrzędnea machine for separating grain by kernel length.
snopowiązałka, wiązałkareaper binder, binderpojęcie podrzędnea machine that cuts grain and binds it in sheaves
roztrząsacz obornika, roztrząsacz, rozrzutnik obornika, rozrzutnikmanure spreader, muck spreaderpojęcie podrzędnean agricultural machine used to distribute manure over a field as a fertilizer.
międlarkaflax brakepojęcie podrzędnea machine for removing the woody portion of flax from the fibrous.
przetrząsacz, roztrząsacztedder, hay tedderpojęcie podrzędnea machine for stirring and spreading hay, to expedite its drying.
rozsiewacz, rozsiewacz nawozówbroadcast spreader, broadcast seeder, centrifugal fertilizer spreaderpojęcie podrzędnea farm implement commonly used for spreading seed, lime, fertilizer, sand, ice melt, etc., and is an alternative to drop spreaders/seeders.
sadzarkatransplanterpojęcie podrzędnean agricultural machine used for transplanting seedlings to the field. A transplanter reduces the use of manual energy.
dekortykatordecorticatorpojęcie podrzędnea machine for stripping the skin, bark, or rind off nuts, wood, plant stalks, grain, etc., in preparation for further processing.
głęboszsubsoiler, flat lifterpojęcie podrzędnea tractor mounted implement used to loosen and break up soil at depths below the level of a traditional ploughing, disk harrow or rototiller.
silosokombajnchopper, forage harvester, forager, silage harvesterpojęcie podrzędneA forage harvester (also known as a silage harvester, forager or chopper) is a farm implement that harvests forage plants to make silage.
zgrabiarkahay rakepojęcie podrzędnean agricultural rake used to collect cut hay or straw into windrows for later collection.
prasabalerpojęcie podrzędnea piece of farm machinery used to compress a cut and raked crop (such as hay, cotton, straw, or silage) into compact bales that are easy to handle, transport, and store.