oprogramowanie po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem oprogramowanie

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
oprogramowanie, softwarepackage, software package, software system, computer software, software program, software(computer science) written programs or procedures or rules and associated documentation pertaining to the operation of a computer system and that are stored in read/write memory; "the market for software is expected to expand"
zbiór, grupaassemblage, accumulation, aggregation, collectionpojęcie nadrzędneseveral things grouped together or considered as a whole
firmwaremicrocode, firmwarepojęcie podrzędne(computer science) coded instructions that are stored permanently in read-only memory
freeware, oprogramowanie typu freewarefreewarepojęcie podrzędnesoftware that is provided without charge
system operacyjny, systemOS, operating systempojęcie podrzędne(computer science) software that controls the execution of computer programs and may provide various services
zapora ogniowa, firewallfirewallpojęcie podrzędne(computing) a security system consisting of a combination of hardware and software that limits the exposure of a computer or computer network to attack from crackers; commonly used on local area networks that are connected to the internet
system zarządzania bazą danych, SZBDDBMS, database management systempojęcie podrzędnea software system that facilitates the creation and maintenance and use of an electronic database
wersja alfaalpha softwarepojęcie podrzędnea first release of a software product that is usually tested only by the developers
wersja betabeta softwarepojęcie podrzędnesoftware that has not yet been released but has received an alpha test and still has more bugs than a regular release; "beta software is usually available only to particular users who will test it"
shareware, oprogramowanie typu sharewaresharewarepojęcie podrzędnesoftware that is available free of charge; may be distributed for evaluation with a fee requested for additional features or a manual etc.
wersja stabilnastable release, stable versionpojęcie podrzędnea software release intended for end users. A stable release is maintained for bug fixes and ports.
oprogramowanie narzędzioweutility softwarepojęcie podrzędneUtility software is system software designed to help analyze, configure, optimize or maintain a computer.
program, program komputerowycomputer programme, computer program, programme, programczęść składowa(computer science) a sequence of instructions that a computer can interpret and execute; "the program required several hundred lines of code"