owadożerca po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem owadożerca

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
wyrak, tarsjusztarsierpojęcie podrzędnenocturnal arboreal primate of Indonesia and the Philippines having huge eyes and digits ending in pads to facilitate climbing; the only primate that spurns all plant material as food living entirely on insects and small vertebrates
mrówkojadNew World anteater, anteaterpojęcie podrzędneany of several tropical American mammals of the family Myrmecophagidae which lack teeth and feed on ants and termites
małpa szerokonosa, małpa Nowego Świataplatyrrhinian, platyrrhine, New World monkeypojęcie podrzędnehairy-faced arboreal monkeys having widely separated nostrils and long usually prehensile tails
podkowiechorseshoe batpojęcie podrzędnea bat of the family Rhinolophidae having a horseshoe-shaped leaf on the nose
nocekgenus Myotis, Myotispojęcie podrzędnelargest and most widely distributed genus of bats
karlikgenus Pipistrellus, Pipistrelluspojęcie podrzędnenearly cosmopolitan genus of very small bats
gacekgenus Plecotus, Plecotuspojęcie podrzędnea genus of Vespertilionidae
mrównik, prosię ziemneOrycteropus afer, anteater, ant bear, aardvarkpojęcie podrzędnenocturnal burrowing mammal of the grasslands of Africa that feeds on termites; sole extant representative of the order Tubulidentata
mrówkolewantlion fly, antlion, ant lion, antlion, ant lion, doodlebugpojęcie podrzędnethe larva of any of several insects
pluskolec, grzbietopławekNotonecta undulata, backswimmerpojęcie podrzędnepredaceous aquatic insect that swims on its back and may inflict painful bites
kolugo, kaguan, lotokot, lotokot filipińskicolugo, flying cat, flying lemurpojęcie podrzędnearboreal nocturnal mammal of southeast Asia and the Philippines resembling a lemur and having a fold of skin on each side from neck to tail that is used for long gliding leaps
aj-aj, palczak madagaskarskiDaubentonia madagascariensis, aye-ayepojęcie podrzędnenocturnal lemur with long bony fingers and rodent-like incisor teeth closely related to the lemurs
gambuzjaGambusia affinis, mosquitofishpojęcie podrzędnesilvery topminnow with rows of black spots of tropical North America and West Indies; important in mosquito control
lori małyNycticebus pygmaeus, Nycticebus tardigradua, slow lorispojęcie podrzędnestocky lemur of southeastern Asia
lori kalabarskiArctocebus calabarensis, golden potto, angwantibopojęcie podrzędnea kind of lemur
kretojeż bezogonowy, tenrek zwyczajny, tenrekTenrec ecaudatus, tailless tenrecpojęcie podrzędneprolific animal that feeds chiefly on earthworms
złotokretgolden molepojęcie podrzędnemole of southern Africa having iridescent guard hairs mixed with the underfur
protel, protel grzywiasty, hiena grzywiastaProteles cristata, aardwolfpojęcie podrzędnestriped hyena of southeast Africa that feeds chiefly on insects
fanalokaFossa fossa, fanalokapojęcie podrzędnecivet of Madagascar
fossaCryptoprocta ferox, fossa cat, fossapojęcie podrzędnelargest carnivore of Madagascar; intermediate in some respects between cats and civets
surillo białonosy, surilloConepatus leuconotus, rooter skunk, badger skunk, hognosed skunk, hog-nosed skunkpojęcie podrzędnelarge naked-muzzled skunk with white back and tail; of southwestern North America and Mexico
ratel, miodożerMellivora capensis, honey badger, ratelpojęcie podrzędnenocturnal badger-like carnivore of wooded regions of Africa and southern Asia
balizaurArctonyx collaris, sand badger, hog-nosed badger, hog badgerpojęcie podrzędnesoutheast Asian badger with a snout like a pig
cyjonCuon alpinus, dholepojęcie podrzędnefierce wild dog of the forests of central and southeast Asia that hunts in packs
lis płowy, korsak amerykańskiVulpes velox, prairie fox, kit foxpojęcie podrzędnesmall grey fox of the plains of western North America