owady uskrzydlone po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem owady uskrzydlone

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
chrząszcze, tęgopokrywceorder Coleoptera, Coleopterapojęcie podrzędnebeetles
motyle, łuskoskrzydłeorder Lepidoptera, Lepidopterapojęcie podrzędnemoths and butterflies
skorki, cęgoszeorder Dermaptera, Dermapterapojęcie podrzędneearwigs and a few related forms
muchówki, dwuskrzydłeorder Diptera, Dipterapojęcie podrzędnea large order of insects having a single pair of wings and sucking or piercing mouths; includes true flies and mosquitoes and gnats and crane flies
pluskwiakiorder Hemiptera, Hemipterapojęcie podrzędneplant bugs; bedbugs; some true bugs; also includes suborders Heteroptera (true bugs) and Homoptera (e.g., aphids, plant lice and cicadas)
wciornastkiorder Thysanoptera, Thysanopterapojęcie podrzędnethrips
błonkoskrzydłe, błonkówkiorder Hymenoptera, Hymenopterapojęcie podrzędnean order of insects including: bees; wasps; ants; ichneumons; sawflies; gall wasps; etc.
termityorder Isoptera, Isopterapojęcie podrzędneorder of social insects that live in colonies, including: termites; often placed in subclass Exopterygota
chruścikiorder Trichoptera, Trichopterapojęcie podrzędnean order of insects consisting of caddis flies
jętki, jacica, efemerydyfamily Ephemeridae, Ephemeridaepojęcie podrzędnemayflies
karaczany, hełmcesuborder Blattaria, Blattaria, suborder Blattodea, Blattodeapojęcie podrzędnecockroaches; in some classifications considered an order
modliszkisuborder Manteodea, Manteodeapojęcie podrzędnemantises; in former classifications considered a suborder of Orthoptera
nogoprządkiorder Embiodea, Embiodea, order Embioptera, Embiopterapojęcie podrzędneweb spinners
pchłyorder Siphonaptera, Siphonapterapojęcie podrzędnefleas
wszyorder Anoplura, Anoplurapojęcie podrzędnesucking lice
wszołyorder Mallophaga, Mallophagapojęcie podrzędnebiting lice
prostoskrzydłeorder Orthoptera, Orthopterapojęcie podrzędnegrasshoppers and locusts; crickets
psotniki, gryzkiorder Corrodentia, Corrodentia, order Psocoptera, Psocopterapojęcie podrzędnean order of insects: includes booklice and bark-lice
straszyki, patyczakiorder Phasmatodea, Phasmatodea, order Phasmida, Phasmidapojęcie podrzędnein some classifications considered a suborder of Orthoptera: stick insects; leaf insects
ważkiorder Odonata, Odonatapojęcie podrzędnedragonflies and damselflies
widelniceorder Plecoptera, Plecopterapojęcie podrzędnestoneflies
wojsiłkiorder Mecoptera, Mecopterapojęcie podrzędnean order of carnivorous insects usually having long membranous wings and long beaklike heads with chewing mouths at the tip