płaz po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem płaz

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
płazamphibiancold-blooded vertebrate typically living on land but breeding in water; aquatic larvae undergo metamorphosis into adult form
tetrapod, czworonógtetrapodpojęcie nadrzędnea vertebrate animal having four feet or legs or leglike appendages
traszka, trytontriton, newtpojęcie podrzędnesmall usually bright-colored semiaquatic salamanders of North America and Europe and northern Asia
salamandrasalamanderpojęcie podrzędneany of various typically terrestrial amphibians that resemble lizards and that return to water only to breed
ambystomagenus Ambystoma, Ambystomapojęcie podrzędnetype genus of the Ambystomatidae
skrzeczek olbrzymi, ambystoma znad PacyfikuDicamptodon ensatus, Pacific giant salamanderpojęcie podrzędnelarge (to 7 inches) salamander of western North America
odmieniec amerykańskiNecturus maculosus, mud puppypojęcie podrzędneaquatic North American salamander with red feathery external gills
odmieniec jaskiniowyProteus anguinus, olmpojęcie podrzędneEuropean aquatic salamander with permanent external gills that lives in caves
żabasalientian, batrachian, anuran, toad frog, toad, frogpojęcie podrzędneany of various tailless stout-bodied amphibians with long hind limbs for leaping; semiaquatic and terrestrial species
kloaka, stekcloacaczęść składowa(zoology) the cavity (in birds, reptiles, amphibians, most fish, and monotremes but not mammals) at the end of the digestive tract into which the intestinal, genital, and urinary tracts open
płazyclass Amphibia, amphibiataksonomiathe class of vertebrates that live on land but breed in water; frogs; toads; newts; salamanders; caecilians
herpetologherpetologistzwiązane za zoologist who studies reptiles and amphibians