płazy bezogonowe po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem płazy bezogonowe

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
płazy bezogonoweorder Batrachia, Batrachia, order Anura, Anura, order Salientia, Salientiafrogs, toads, tree toads
płazyclass Amphibia, amphibiapojęcie nadrzędnethe class of vertebrates that live on land but breed in water; frogs; toads; newts; salamanders; caecilians
liopelmowatefamily Liopelmidae, Liopelmidae, family Leiopelmatidae, Leiopelmatidaepojęcie podrzędneprimitive New Zealand frogs
ropuszkowate, krągłojęzycznefamily Discoglossidae, Discoglossidaepojęcie podrzędnefamily of Old World toads having a fixed disklike tongue
rzekotkowatefamily Hylidae, Hylidaepojęcie podrzędnethe amphibian family of tree frogs
ropuchowate, ropuchy właściwefamily Bufonidae, Bufonidaepojęcie podrzędnetrue toads
wąskopyskowate, żaby wąskopyskiefamily Brevicipitidae, Brevicipitidae, family Microhylidae, Microhylidaepojęcie podrzędnenarrow-mouthed toads and sheep frogs; some burrow and some are arboreal; found worldwide
grzbietorodowate, żaby bezjęzyczne, bezjęzykowe, grzbietorodyfamily Pipidae, Pipidaepojęcie podrzędnetongueless frogs
żabowate, żaby właściwefamily Ranidae, Ranidaepojęcie podrzędnea family nearly cosmopolitan in distribution: true frogs
grzebiuszkowate, huczkifamily Pelobatidae, Pelobatidaepojęcie podrzędnethe amphibian family of spadefoot toads
świstkowate, żaby południowefamily Leptodactylidae, Leptodactylidaepojęcie podrzędneNew World frogs; in some classifications essentially coextensive with the family Bufonidae
żabasalientian, batrachian, anuran, toad frog, toad, frogtaksonomiaany of various tailless stout-bodied amphibians with long hind limbs for leaping; semiaquatic and terrestrial species