pamięć po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem pamięć

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
pamięćstorage device, memory devicea device that preserves information for retrieval
dyskietka, flop, fdd, dysk elastycznyfloppy disk, floppy, diskettepojęcie podrzędnea small plastic magnetic disk enclosed in a stiff envelope with a radial slit; used to store data or programs for a microcomputer; "floppy disks are noted for their relatively slow speed and small capacity and low price"
dysk twardy, dysk, twardziel, twardy dysk, HDDfixed disk, hard disk, hard discpojęcie podrzędnea rigid magnetic disk mounted permanently in a drive unit
dysk optyczny, dysk kompaktowyoptical disc, optical diskpojęcie podrzędnea disk coated with plastic that can store digital data as tiny pits etched in the surface; is read with a laser that scans the surface
buforbuffer store, buffer storage, bufferpojęcie podrzędne(computer science) a part of RAM used for temporary storage of data that is waiting to be sent to a device; used to compensate for differences in the rate of flow of data between components of a computer system
pamięć operacyjnamain memory, primary storage, internal memorypojęcie podrzędnePrimary storage (also known as main memory or internal memory), often referred to simply as memory, is the only one directly accessible to the CPU.
pendrive, pamięć przenośna, pamięć USBdata stick, Flash Disk, USB stick, PenDrive, flash key, FlashDrive, USB flash drive, key drive, thumb drivepojęcie podrzędneA USB flash drive, also known under a variety of other names, is a data storage device that includes flash memory with an integrated Universal Serial Bus (USB) interface.
karta pamięcimemory card, flash cardpojęcie podrzędneA memory card or flash card is an electronic flash memory data storage device used for storing digital information; it is commonly used in many electronic devices, including digital cameras, mobile phones, laptop computers, tablets, MP3 players and video game consoles.
dysk magnetooptycznymagneto-optical discpojęcie podrzędneA magneto-optical disc is a rewritable optical disc used in combination magnetic technology.
pamięć bębnowadrum memorypojęcie podrzędneDrum memory was a magnetic data storage device invented by Gustav Tauschek in 1932 in Austria.
komputer, komp, mózg elektronowyinformation processing system, electronic computer, data processor, computing device, computing machine, computerczęść składowaa machine for performing calculations automatically
sprzęt komputerowy, hardwarecomputer hardware, hardwareelement kolekcji(computer science) the mechanical, magnetic, electronic, and electrical components making up a computer system