paproć po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem paproć

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
paproćfernany of numerous flowerless and seedless vascular plants having true roots from a rhizome and fronds that uncurl upward; reproduce by spores
paprotnikfern allypojęcie nadrzędnepteridophytes of other classes than Filicopsida
orlicagenus Pteridium, Pteridiumpojęcie podrzędnea genus of ferns belonging to the family Dennstaedtiaceae
podejźrzongenus Botrychium, Botrychiumpojęcie podrzędnegrape fern; moonwort
języcznik, skolopendriumgenus Scolopendrium, genus Phyllitis, Phyllitispojęcie podrzędnea genus of ferns belonging to the family Polypodiaceae (in some classification systems included in genus Asplenium)
nerecznica, narecznicagenus Dryopteris, Dryopterispojęcie podrzędnelarge widespread genus of medium-sized terrestrial ferns; in some classification systems placed in Polypodiaceae
pióropusznikgenus Pteretis, Pteretis, genus Matteuccia, Matteucciapojęcie podrzędnesmall genus sometimes included in genus Onoclea; in some classifications both genera are placed in Polypodiaceae
podrzeńgenus Blechnum, Blechnumpojęcie podrzędnein some classification systems placed in family Polypodiaceae; terrestrial ferns of cosmopolitan distribution mainly in southern hemisphere: hard ferns
niekropień, adiantum, złotowłosgenus Adiantum, Adiantumpojęcie podrzędnecosmopolitan genus of ferns: maidenhair ferns; in some classification systems placed in family Polypodiaceae or Adiantaceae
wietlicagenus Athyrium, Athyriumpojęcie podrzędnetemperate and tropical lady ferns; in some classifications placed in family Polypodiaceae or in the genus Asplenium
nasięźrzałgenus Ophioglossum, Ophioglossumpojęcie podrzędnethe type genus of the fern family Ophioglossaceae
rozrzutkawoodsiapojęcie podrzędneany fern of the genus Woodsia
długoszosmund, flowering fernpojęcie podrzędneany fern of the genus Osmunda: large ferns with creeping rhizomes; naked sporangia are on modified fronds that resemble flower clusters
paproć drzewiastatree fernpojęcie podrzędneany of numerous usually tropical ferns having a thick woody stem or caudex and a crown of large fronds; found especially in Australia and New Zealand; chiefly of the families Cyatheaceae and Marattiaceae but some from Polypodiaceae
wężówka, lygodiumgenus Lygodium, Lygodiumpojęcie podrzędnechiefly tropical climbing ferns
paprotnicagenus Cystopteris, Cystopterispojęcie podrzędnechiefly small perennial rock ferns: bladder ferns; in some classifications placed in Polypodiaceae
rozpłochgenus Hymenophyllum, Hymenophyllumpojęcie podrzędnetype genus of the Hymenophyllaceae: filmy ferns
skalirzęsgenus Trichomanes, Trichomanespojęcie podrzędnebristle ferns; kidney ferns
orliczkagenus Pteris, Pterispojęcie podrzędnelarge genus of terrestrial ferns of tropics and subtropics; sometimes placed in family Polypodiaceae
zachyłka, cienistkagenus Gymnocarpium, Gymnocarpiumpojęcie podrzędneoak ferns: in some classification systems included in genus Thelypteris
zachylnikgenus Thelypteris, Thelypterispojęcie podrzędnemarsh ferns: in some classification systems considered part of genus Dryopteris in family Dryopteridaceae
zachyłkagenus Phegopteris, Phegopterispojęcie podrzędnebeech ferns: genus is variously classified: considered alternative name for genus Dryopteris or included in genus Thelypteris
zanokcicagenus Asplenium, Aspleniumpojęcie podrzędnein some classification systems placed in family Polypodiaceae
paproć wodnawater fern, aquatic fernpojęcie podrzędneferns that grow in water
paprotkagenus Polypodium, Polypodiumpojęcie podrzędnea genus of ferns belonging to the family Polypodiaceae and having rounded naked sori
flebodiumgenus Phlebodium, Phlebodiumpojęcie podrzędnechiefly epiphytic tropical ferns with free veins bearing sori
płaskla, łosie rogi, płaskla łosioroga, platyceriumgenus Platycerium, Platyceriumpojęcie podrzędneoften epiphytic tropical Old World ferns
paprotnikgenus Polystichum, Polystichumpojęcie podrzędnesmall to medium-sized terrestrial ferns especially holly ferns; in some classification systems placed in Polypodiaceae
nefrolepis, nerczyłuskgenus Nephrolepis, Nephrolepispojęcie podrzędnesmall genus of tropical ferns; sometimes placed in Polypodiaceae
zawijkaindusiumczęść składowaa membrane enclosing and protecting the developing spores especially that covering the sori of a fern
paprociesubdivision Pteropsida, Pteropsidataksonomiaused in former classifications to include all ferns and flowering plants and divided into the three classes Filicinae and Gymnospermae and Angiospermae