pnącze po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem pnącze

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
pnącze, roślina pnącaclimbera vine or climbing plant that readily grows up a support or over other plants
roślinaplant life, flora, plantpojęcie nadrzędne(botany) a living organism lacking the power of locomotion
chmielgenus Humulus, Humuluspojęcie podrzędnehops: hardy perennial vines of Europe, North America and central and eastern Asia producing a latex sap; in some classifications included in the family Urticaceae
groszekgenus Lathyrus, Lathyruspojęcie podrzędnegenus of climbing herbs of Old World and temperate North and South America: vetchling; wild pea
bluszczgenus Hedera, Hederapojęcie podrzędneOld World woody vines
winorośl, winogrape vine, grapevine, grapepojęcie podrzędneany of numerous woody vines of genus Vitis bearing clusters of edible berries
lianalianapojęcie podrzędnea woody climbing usually tropical plant
pieprz czarnyPiper nigrum, Madagascar pepper, white pepper, black pepper, common pepper, pepperpojęcie podrzędneclimber having dark red berries (peppercorns) when fully ripe; southern India and Sri Lanka; naturalized in northern Burma and Assam
kapryfolium, caprifolium, przewiercień, wiciokrzew przewiercieńLonicera caprifolium, Italian woodbine, Italian honeysucklepojęcie podrzędnedeciduous climbing shrub with fragrant yellow-white flowers in axillary whorls
powójconvolvuluspojęcie podrzędneany of numerous plants of the genus Convolvulus
pochrzyn, jams, ignamgenus Dioscorea, Dioscoreapojęcie podrzędneyams
glicynia, wisteria, wistaria, słodlinwistaria, wisteriapojęcie podrzędneany flowering vine of the genus Wisteria
śmigna rotang, kalamus właściwy, trzcinopalma rotang, trzcina hiszpańska, trzcina indyjska, palma rotangowa, rotang właściwy, kalamus rotangowy, rattanCalamus rotang, rattan palm, rattanpojęcie podrzędneclimbing palm of Sri Lanka and southern India remarkable for the great length of the stems which are used for malacca canes
trukwa, gąbczakstrainer vine, rag gourd, sponge gourd, dishcloth gourd, luffa, loufah sponge, luffa, loofah, loofapojęcie podrzędnethe dried fibrous part of the fruit of a plant of the genus Luffa; used as a washing sponge or strainer
passiflora, męczennicagenus Passiflora, Passiflorapojęcie podrzędnetype genus of the Passifloraceae
aktinidiagenus Actinidia, Actinidiapojęcie podrzędnesmall Asiatic woody vine bearing many-seeded fruit
kokornakgenus Aristolochia, Aristolochiapojęcie podrzędnebirthworts; Dutchman's-pipe
kokornak wielkolistnyAristolochia durior, Aristolochia macrophylla, pipe vine, Dutchman's-pipepojęcie podrzędnehardy deciduous vine having large leaves and flowers with the calyx tube curved like the bowl of a pipe
tunbergiagenus Thunbergia, Thunbergiapojęcie podrzędnea genus of herbs or vines of the family Acanthaceae
hoja różowaHoya carnosa, wax plantpojęcie podrzędnesucculent climber of southern Asia with umbels of pink and white star-shaped flowers
stefanotisstephanotispojęcie podrzędneany of various evergreen climbing shrubs of the genus Stephanotis having fragrant waxy flowers
opornik łatkowaty, kudzuPueraria lobata, kudzu vine, kudzupojęcie podrzędnefast-growing vine from eastern Asia having tuberous starchy roots and hairy trifoliate leaves and racemes of purple flowers followed by long hairy pods containing many seeds; grown for fodder and forage and root starch; widespread in the southern United States
dławiszgenus Celastrus, Celastruspojęcie podrzędnegenus of woody vines and erect shrubs (type genus of the Celastraceae) that is native chiefly to Asia and Australia: includes bittersweet
bignoniagenus Bignonia, Bignoniapojęcie podrzędneone species: cross vine
paulinia guarana, guarana, cierniopląt, osmętaguaranapojęcie podrzędneGuarana is a climbing plant in the maple family, Sapindaceae, native to the Amazon basin and especially common in Brazil. The guarana fruit's colour ranges from brown to red and contains black seeds which are partly covered by white arils.
gloriozagenus Gloriosapojęcie podrzędnesometimes placed in family Colchicaceae; one species: glory lily
glorioza wspaniałaGloriosa superba, creeping lily, climbing lily, glory lily, gloriosapojęcie podrzędneany plant of the genus Gloriosa of tropical Africa and Asia; a perennial herb climbing by means of tendrils at leaf tips having showy yellow to red or purple flowers; all parts are poisonous
wiciokrzew pomorski, suchodrzew pomorskiLonicera periclymenum, woodbinepojęcie podrzędneEuropean twining honeysuckle with fragrant red and yellow-white flowers
wanilia płaskolistnaVanilla planifolia, vanilla orchidpojęcie podrzędnea climbing orchid bearing a podlike fruit yielding vanilla beans; widely cultivated from Florida southward throughout tropical America
monsteragenus Monsterapojęcie podrzędnetropical American climbing plant with deeply incised leaves
scindapsusgenus Pothos, genus Scindapsus, Scindapsuspojęcie podrzędneevergreen climbers with adhesive adventitious roots; southeastern Asia and Brazil
zroślichagenus Syngonium, Syngoniumpojęcie podrzędneepiphytic or terrestrial climbing shrubs of Central and South America; used as ornamental houseplants for their velvety foliage
miesięcznikmoonseedpojęcie podrzędneplant of the family Menispermaceae having red or black fruit with crescent- or ring-shaped seeds
powojnik pnącyClematis vitalba, old man's beard, traveller's joy, traveler's joypojęcie podrzędnevigorous deciduous climber of Europe to Afghanistan and Lebanon having panicles of fragrant green-white flowers in summer and autumn