pojazd mechaniczny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem pojazd mechaniczny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
pojazd mechanicznyautomotive vehicle, motor vehiclea self-propelled wheeled vehicle that does not run on rails
pojazd kołowywheeled vehiclepojęcie nadrzędnea vehicle that moves on wheels and usually has a container for transporting things or people; "the oldest known wheeled vehicles were found in Sumer and Syria and date from around 3500 BC"
pojazd samobieżny, pojazd z własnym napędemself-propelled vehiclepojęcie nadrzędnea wheeled vehicle that carries in itself a means of propulsion
kombajn, kombajn rolniczycombinepojęcie podrzędneharvester that heads and threshes and cleans grain while moving across the field
wózek widłowy, sztaplarkaforkliftpojęcie podrzędnea small industrial vehicle with a power operated forked platform in front that can be inserted under loads to lift and move them
ładowarkapayloader, front-end loader, scoop, front loader, shovel, bucket loader, skip loader, loader, wheel loaderpojęcie podrzędnea heavy equipment machine used in construction to move aside or load materials such as asphalt, demolition debris, dirt, snow, etc. into or onto another type of machinery.
trójkołowiecvelocipede, trike, tricyclepojęcie podrzędnea vehicle with three wheels that is moved by foot pedals
równiarkablade, road grader, maintainer, grader, motor graderpojęcie podrzędnea construction machine with a long blade used to create a flat surface during the grading process.
walec, wałroad roller, steamrollerpojęcie podrzędnevehicle equipped with heavy wide smooth rollers for compacting roads and pavements
zgarniarkawheel tractor-scraper, scraperpojęcie podrzędnea piece of heavy equipment used in mining, construction, agriculture and other earthmoving applications.
lokomobila samojezdnatraction enginepojęcie podrzędnesteam-powered locomotive for drawing heavy loads along surfaces other than tracks
zraszarkawater truck, water tank truckpojęcie podrzędnea tank truck used to haul and disperse water.
skrzynia biegówtransmission system, transmissionczęść składowathe gears that transmit power from an automobile engine via the driveshaft to the live axle