ptak po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ptak

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ptakbirdwarm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings
owodniowiecamniotepojęcie nadrzędneany member of the Amniota
sikoratit, titmousepojęcie podrzędnesmall insectivorous birds
ptak drapieżnyraptorial bird, raptor, bird of preypojęcie podrzędneany of numerous carnivorous birds that hunt and kill other animals
indykMeleagris gallopavo, turkeypojęcie podrzędnelarge gallinaceous bird with fan-shaped tail; widely domesticated for food
gołąb, gruchaczpigeonpojęcie podrzędnewild and domesticated birds having a heavy body and short legs
krukCorvus corax, ravenpojęcie podrzędnelarge black bird with a straight bill and long wedge-shaped tail
strzyżykjenny wren, wrenpojęcie podrzędneany of several small active brown birds of the northern hemisphere with short upright tails; they feed on insects
ptak wędrowny, ptak przelotnybird of passagepojęcie podrzędneany bird that migrates seasonally
rajski ptak, cudowronkabird of paradisepojęcie podrzędneany of numerous brilliantly colored plumed birds of the New Guinea area
ptak wodnyaquatic birdpojęcie podrzędnewading and swimming and diving birds of either fresh or salt water
nielotflightless bird, ratite bird, ratitepojęcie podrzędneflightless birds having flat breastbones lacking a keel for attachment of flight muscles: ostriches; cassowaries; emus; moas; rheas; kiwis; elephant birds
ptak śpiewającyoscine bird, oscine, songster, songbirdpojęcie podrzędneany bird having a musical call
wdowawidow bird, whidah, whydahpojęcie podrzędnemostly black African weaverbird
dropbustard, Otis tarda, great bustardpojęcie podrzędnelargest European land bird
muchołówkaflycatcher, true flycatcher, Old World flycatcherpojęcie podrzędneany of a large group of small songbirds that feed on insects taken on the wing
ptak łownygame birdpojęcie podrzędneany bird (as grouse or pheasant) that is hunted for sport
ptak domowypoultry, fowl, domestic fowlpojęcie podrzędnea domesticated gallinaceous bird thought to be descended from the red jungle fowl
stepówkasand grouse, sandgrousepojęcie podrzędnepigeon-like bird of arid regions of the Old World having long pointed wings and tail and precocial downy young
pustynnik zwyczajny, pustynnikSyrrhaptes paradoxus, pallas's sandgrousepojęcie podrzędneEurasiatic sandgrouse with a black patch on the belly
żółtoliczekAuriparus flaviceps, verdinpojęcie podrzędnevery small yellow-headed titmouse of western North America
nadobniczka drzewnaHirundo nigricans, tree martin, tree swallow, Iridoprocne bicolor, tree swallow, white-bellied swallowpojęcie podrzędnebluish-green-and-white North American swallow; nests in tree cavities
dziwuszka ogrodowa, dziwonia ogrodowaCarpodacus mexicanus, linnet, house finchpojęcie podrzędnesmall finch originally of the western United States and Mexico
kacykarzyk purpurowyEuphagus carilonus, rusty grackle, rusty blackbirdpojęcie podrzędneNorth American blackbird whose bluish-black plumage is rusty-edged in the fall
wojak obrożnySturnella magna, eastern meadowlarkpojęcie podrzędnea meadowlark of eastern North America
wojak żółtogardłySturnella neglecta, western meadowlarkpojęcie podrzędnea meadowlark of western North America
spizela białobrewaSpizella passerina, chipping sparrowpojęcie podrzędnesmall North American finch common in urban areas
junko zwyczajny, junkoJunco hyemalis, slate-colored junco, dark-eyed juncopojęcie podrzędnecommon North American junco having grey plumage and eyes with dark brown irises
pasówka białobrewaZonotrichia leucophrys, white-crowned sparrowpojęcie podrzędnefinch with black-and-white striped crown
pasówka śpiewnaMelospiza melodia, song sparrowpojęcie podrzędnesmall songbird common in North America
cukrzykbanana quitpojęcie podrzędneany of several honeycreepers
barglikAcanthisitta chloris, rifleman birdpojęcie podrzędnesmall green-and-bronze bird
zeberka, zeberka timorska, amadyna zebrowataPoephila castanotis, zebra finchpojęcie podrzędnesmall Australian weaverbird with markings like a zebra's
przedrzeźniacz ciemnyDumetella carolinensis, gray catbird, grey catbird, catbirdpojęcie podrzędneNorth American songbird whose call resembles a cat's mewing
przedrzeźniacz rudyToxostoma rufums, brown thrush, brown thrasherpojęcie podrzędnecommon large songbird of eastern United States having reddish-brown plumage
nogalscrub fowl, mound builder, mound-bird, mound bird, megapodepojęcie podrzędnelarge-footed short-winged birds of Australasia; build mounds of decaying vegetation to incubate eggs
kur bankiwaGallus gallus, red jungle fowlpojęcie podrzędnea jungle fowl of southeastern Asia that is considered ancestral to the domestic fowl
tyran bahamskiwestern kingbird, Arkansas kingbirdpojęcie podrzędnea kingbird seen in western United States; head and back are pale grey and the breast is yellowish and the tail is black
siewka złotagolden ploverpojęcie podrzędneplovers of Europe and America having the backs marked with golden-yellow spots
sieweczka krzykliwaCharadrius vociferus, killdeer plover, kildeer, killdeerpojęcie podrzędneAmerican plover of inland waters and fields having a distinctive cry
sieweczka bladaCharadrius melodus, piping ploverpojęcie podrzędnesmall plover of eastern North America
dzierzbikbush shrikepojęcie podrzędnean African shrike
trznadelbuntingpojęcie podrzędneany of numerous seed-eating songbirds of Europe or North America
góropatwa skalna, kuropatwa skalnaAlectoris graeca, rock partridge, Greek partridgepojęcie podrzędneof mountainous areas of southern Europe
góropatwa czerwona, kuropatwa czerwonaAlectoris ruffa, red-legged partridgepojęcie podrzędnecommon western European partridge with red legs
ptaszęfledgeling, fledglingpojęcie podrzędneyoung bird that has just fledged or become capable of flying
nasiadkasitter, setting hen, broody hen, broody, brood henpojęcie podrzędnea domestic hen ready to brood
pióroplumage, plume, featherczęść składowathe light horny waterproof structure forming the external covering of birds
skrzydłowingczęść składowaa movable organ for flying (one of a pair)
dzióbpecker, nib, neb, bill, beakczęść składowahorny projecting mouth of a bird
kloaka, stekcloacaczęść składowa(zoology) the cavity (in birds, reptiles, amphibians, most fish, and monotremes but not mammals) at the end of the digestive tract into which the intestinal, genital, and urinary tracts open
ptakiclass Aves, Avestaksonomia(ornithology) the class of birds
ornitologbird watcher, ornithologistzwiązane za zoologist who studies birds