ptak drapieżny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ptak drapieżny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ptak drapieżnyraptorial bird, raptor, bird of preyany of numerous carnivorous birds that hunt and kill other animals
ptakbirdpojęcie nadrzędnewarm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings
drapieżnik, zwierzę drapieżne, drapieżcapredatory animal, predatorpojęcie nadrzędneany animal that lives by preying on other animals
orzełbird of Jove, eaglepojęcie podrzędneany of various large keen-sighted diurnal birds of prey noted for their broad wings and strong soaring flight
sokółfalconpojęcie podrzędnediurnal birds of prey having long pointed powerful wings adapted for swift flight
sowahooter, bird of night, bird of Minerva, owlpojęcie podrzędnenocturnal bird of prey with hawk-like beak and claws and large head with front-facing eyes
jastrząbhawkpojęcie podrzędnediurnal bird of prey typically having short rounded wings and a long tail
myszołówButeo buteo, buzzardpojęcie podrzędnethe common European short-winged hawk
sępvulturepojęcie podrzędneany of various large diurnal birds of prey having naked heads and weak claws and feeding chiefly on carrion
kaniakitepojęcie podrzędneany of several small graceful hawks of the family Accipitridae having long pointed wings and feeding on insects and small animals
błotniakharrierpojęcie podrzędnehawks that hunt over meadows and marshes and prey on small terrestrial animals
rybołów, rybołów zwyczajnyPandion haliaetus, sea eagle, fish eagle, fish hawk, ospreypojęcie podrzędnelarge harmless hawk found worldwide that feeds on fish and builds a bulky nest often occupied for years
ścierwnik biały, ścierwnik, białosępNeophron percnopterus, Pharaoh's chicken, Egyptian vulturepojęcie podrzędnesmall mostly white vulture of Africa and southern Eurasia
kondorcondorpojęcie podrzędnethe largest flying birds in the western hemisphere
birkut, bielik zwyczajny, bieliksea eaglepojęcie podrzędneany of various large eagles that usually feed on fish
krótkoszpon, gadożer zwyczajny, gadożershort-toed eagle, harrier eaglepojęcie podrzędneany of numerous large Old World hawks intermediate in some respects between typical hawks and typical eagles
pustułka, pustułka zwyczajna, sokół pustułkaFalco tinnunculus, kestrelpojęcie podrzędnesmall Old World falcon that hovers in the air against a wind
orłosęp, orłosęp brodatyGypaetus barbatus, lammergeyer, lammergeier, bearded vulturepojęcie podrzędnethe largest Eurasian bird of prey; having black feathers hanging around the bill
trzmielojad zwyczajny, pszczołojad, trzmielojadPernis apivorus, honey buzzardpojęcie podrzędneOld World hawk that feeds on bee larvae and small rodents and reptiles
sekretarz, wężojadSagittarius serpentarius, secretary birdpojęcie podrzędnelarge long-legged African bird of prey that feeds on reptiles
sępnik różowogłowy, urubu różowogłowyCathartes aura, turkey vulture, turkey buzzard, buzzardpojęcie podrzędnea New World vulture that is common in South America and Central America and the southern United States
sępnik czarny, urubu czarnyCoragyps atratus, carrion crow, black vulturepojęcie podrzędneAmerican vulture smaller than the turkey buzzard
kaniuk amerykańskiElanus leucurus, white-tailed kitepojęcie podrzędnegrey-and-white American kite of warm and tropical regions
jaskólakElanoides forficatus, swallow-tailed hawk, swallow-tailed kitepojęcie podrzędnegraceful North American black-and-white kite
harpia wielka, harpiaHarpia harpyja, harpy eagle, harpypojęcie podrzędnelarge black-and-white crested eagle of tropical America
krogulecAccipiter nisus, sparrow hawkpojęcie podrzędnesmall hawk of Eurasia and northern Africa
bielik amerykańskiHaliaeetus leucocephalus, American eagle, bald eaglepojęcie podrzędnea large eagle of North America that has a white head and dark wings and body
pustułka amerykańskaFalco sparverius, kestrel, American kestrel, sparrow hawkpojęcie podrzędnesmall North American falcon
kariama czerwononogaCariama cristata, seriema, crested cariamapojęcie podrzędneBrazilian Cariama; sole representative of the genus Cariama
rybaczek popielatyCeryle alcyon, belted kingfisherpojęcie podrzędnegreyish-blue North American kingfisher with a chestnut band on its chest