ptak egzotyczny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ptak egzotyczny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ptakbirdpojęcie nadrzędnewarm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings
flamingflamingopojęcie podrzędnelarge pink to scarlet web-footed wading bird with down-bent bill; inhabits brackish lakes
kanarekcanary bird, canarypojęcie podrzędneany of several small Old World finches
papugaparrotpojęcie podrzędneusually brightly colored zygodactyl tropical birds with short hooked beaks and the ability to mimic sounds
struśStruthio camelus, ostrichpojęcie podrzędnefast-running African flightless bird with two-toed feet; largest living bird
marabutLeptoptilus crumeniferus, marabou stork, marabout, maraboupojęcie podrzędnelarge African black-and-white carrion-eating stork; its downy underwing feathers are used to trim garments
lirogonlyrebirdpojęcie podrzędneAustralian bird that resembles a pheasant; the courting male displays long tail feathers in a lyre shape
faetonboatswain bird, tropicbird, tropic birdpojęcie podrzędnemostly white web-footed tropical seabird often found far from land
koliber, kolibrhummingbirdpojęcie podrzędnetiny American bird having brilliant iridescent plumage and long slender bills; wings are specialized for vibrating flight
tukan, pieprzojadtoucanpojęcie podrzędnebrilliantly colored arboreal fruit-eating bird of tropical America having a very large thin-walled beak
kondorcondorpojęcie podrzędnethe largest flying birds in the western hemisphere
łuskowiec, łuskowiec zwyczajnyPinicola enucleator, pine grosbeakpojęcie podrzędnelarge grosbeak of coniferous forests of Old and New Worlds
dzioborożechornbillpojęcie podrzędnebird of tropical Africa and Asia having a very large bill surmounted by a bony protuberance; related to kingfishers
łuszczak indygo, łuszczyk indygowyPasserina cyanea, indigo bird, indigo finch, indigo buntingpojęcie podrzędnesmall deep blue North American bunting
bławatnikchatterer, cotingapojęcie podrzędnepasserine bird of New World tropics
tyrankatyrannidpojęcie podrzędnea passerine bird of the suborder Tyranni
miodowódhoney guidepojęcie podrzędnesmall bird of tropical Africa and Asia; feeds on beeswax and honey and larvae
altannikcatbird, bowerbirdpojęcie podrzędneany of various birds of the Australian region whose males build ornamented structures resembling bowers in order to attract females
kominiarczykChateura pelagica, chimney swallow, chimney swiftpojęcie podrzędneAmerican swift that nests in e.g. unused chimneys
salanganaCollocalia inexpectata, swiftletpojęcie podrzędneswift of eastern Asia; produces the edible bird's nest
sekretarz, wężojadSagittarius serpentarius, secretary birdpojęcie podrzędnelarge long-legged African bird of prey that feeds on reptiles
jedwabnicagenus Chlamydera, Chlamyderapojęcie podrzędnea genus of Ptilonorhynchidae
gwarek czczonyGracula religiosa, grackle, Indian grackle, hill mynapojęcie podrzędneglossy black Asiatic starling often taught to mimic speech