ptak morski po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ptak morski

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ptak morskiseafowl, sea bird, seabirda bird that frequents coastal waters and the open ocean: gulls; pelicans; gannets; cormorants; albatrosses; petrels; etc.
ptak wodnyaquatic birdpojęcie nadrzędnewading and swimming and diving birds of either fresh or salt water
fregataman-of-war bird, frigate birdpojęcie podrzędnelong-billed warm-water seabird with wide wingspan and forked tail
pingwin, bezlotekpenguinpojęcie podrzędneshort-legged flightless birds of cold southern especially Antarctic regions having webbed feet and wings modified as flippers
alka zwyczajna, alka, alka krzywonosaAlca torda, razor-billed auk, razorbillpojęcie podrzędneblack-and-white northern Atlantic auk having a compressed sharp-edged bill
faetonboatswain bird, tropicbird, tropic birdpojęcie podrzędnemostly white web-footed tropical seabird often found far from land
nawałnikstorm petrelpojęcie podrzędneany of various small petrels having dark plumage with paler underparts
wydrzykbonxie, skuapojęcie podrzędnegull-like jaeger of northern seas
maskonurpuffinpojęcie podrzędneany of two genera of northern seabirds having short necks and brightly colored compressed bills
nurzyk podbielały, nurzyk, nurzyk zwyczajnymurrepojęcie podrzędneblack-and-white diving bird of northern seas
nurnik zwyczajny, nurnik, nurzyk białoskrzydłyCepphus grylle, black guillemotpojęcie podrzędnenorthern Atlantic guillemot
albatrosmollymawk, albatrosspojęcie podrzędnelarge web-footed birds of the southern hemisphere having long narrow wings; noted for powerful gliding flight
burzykshearwaterpojęcie podrzędnelong-winged oceanic bird that in flight skims close to the waves
alczyk, traczyk lodowyPlautus alle, dovekie, little aukpojęcie podrzędnesmall short-billed auk abundant in Arctic regions
nurzyk polarny, nurzyk grubodziobyUria lomvia, thick-billed murrepojęcie podrzędnea variety of murre
nurnik aleuckiCepphus columba, pigeon guillemotpojęcie podrzędnenorthern Pacific guillemot