ptak wędrowny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ptak wędrowny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ptak wędrowny, ptak przelotnybird of passageany bird that migrates seasonally
ptakbirdpojęcie nadrzędnewarm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings
bąkbitternpojęcie podrzędnerelatively small compact tawny-brown heron with nocturnal habits and a booming cry; found in marshes
łabędźswanpojęcie podrzędnestately heavy-bodied aquatic bird with very long neck and usually white plumage as adult
jerzyk, jerzyk zwyczajnyswiftpojęcie podrzędnea small bird that resembles a swallow and is noted for its rapid flight
czajka zwyczajna, czajka, czajka pospolitaContopus virens, wood pewee, pewit, peewit, peewee, peweepojęcie podrzędnesmall olive-colored woodland flycatchers of eastern North America
dudek, dudek zwyczajnyhoopoo, hoopoepojęcie podrzędneany of several crested Old World birds with a slender downward-curved bill
kos, kos zwyczjnyTurdus merula, European blackbird, ousel, ouzel, merle, merl, blackbirdpojęcie podrzędnecommon black European thrush
wilga, wilga zwyczajnaOriolus oriolus, golden oriolepojęcie podrzędnebright yellow songbird with black wings
przepiórka, przepiórka zwyczajna, przepiórka polnaquailpojęcie podrzędnesmall gallinaceous game birds
lelek kozodój, lelek, lelek zwyczajnyCaprimulgus europaeus, European nightjar, European goatsuckerpojęcie podrzędneOld World goatsucker
czeczotka zwyczajna, czeczotka, czeczotaCarduelis flammea, redpollpojęcie podrzędnesmall siskin-like finch with a red crown and a rosy breast and rump
bekassnipepojęcie podrzędneOld or New World straight-billed game bird of the sandpiper family; of marshy areas; similar to the woodcocks
biegussandpiperpojęcie podrzędneany of numerous usually small wading birds having a slender bill and piping call; closely related to the plovers
cyranka, cyranka zwyczajnaAnas querquedula, garganeypojęcie podrzędnesmall Eurasian teal
dzierzbashrikepojęcie podrzędneany of numerous Old World birds having a strong hooked bill that feed on smaller animals
kwiczołTurdus pilaris, snowbird, fieldfarepojęcie podrzędnemedium-sized Eurasian thrush seen chiefly in winter
mysikrólikRegulus regulus, golden-crested kinglet, goldcrestpojęcie podrzędneEuropean kinglet with a black-bordered yellow crown patch
raszka, rudzik, rudzik zwyczajnyErithacus rubecola, Old World robin, robin redbreast, redbreast, robinpojęcie podrzędnesmall Old World songbird with a reddish breast
syczek zwyczajny, syczekscops owlpojęcie podrzędneany of several small owls having ear tufts and a whistling call
turkawkaturtledovepojęcie podrzędneany of several Old World wild doves
pleszka, pleszka zwyczajnaredtail, redstartpojęcie podrzędneEuropean songbird with a reddish breast and tail; related to Old World robins
wydrzykbonxie, skuapojęcie podrzędnegull-like jaeger of northern seas
żołnabee eaterpojęcie podrzędnecolorful chiefly tropical Old World bird having a strong graceful flight; feeds on especially bees
świstun, świstun zwyczajny, świstułaAnas penelope, wigeon, widgeonpojęcie podrzędnefreshwater duck of Eurasia and northern Africa related to mallards and teals
słonka, słonka zwyczajnawoodcockpojęcie podrzędnegame bird of the sandpiper family that resembles a snipe
grzywacz, gołąb grzywaczColumba palumbus, cushat, ringdove, wood pigeonpojęcie podrzędneEurasian pigeon with white patches on wings and neck
płatkonógphalaropepojęcie podrzędnesmall sandpiper-like shorebird having lobate toes and being good swimmers; breed in the Arctic and winter in the tropics
kamusznik czarnogłowyArenaria-Melanocephala, black turnstonepojęcie podrzędnecommon turnstone of the Pacific coast of North America
kulczykserinpojęcie podrzędneany of various brown and yellow finches of parts of Europe
ortolan, trznadel ortolanEmberiza hortulana, ortolan bunting, ortolanpojęcie podrzędnebrownish Old World bunting often eaten as a delicacy
pokląskwaSaxicola rubetra, whinchatpojęcie podrzędnebrown-and-buff European songbird of grassy meadows
biegus bojownik, bojownik zmienny, bojownik batalion, bojownik, batalion, bojownik odmiennyPhilomachus pugnax, ruffpojęcie podrzędnecommon Eurasian sandpiper; the male has an erectile neck ruff in breeding season
potrzos, potrzos zwyczajnyEmberiza schoeniclus, reed buntingpojęcie podrzędneEuropean bunting inhabiting marshy areas
rokitniczkaAcrocephalus schoenobaenus, reedbird, sedge wren, sedge bird, sedge warblerpojęcie podrzędnesmall European warbler that breeds among reeds and wedges and winters in Africa
ostrygojad, ostrygojad zwyczajnyoyster catcher, oystercatcherpojęcie podrzędneblack-and-white shorebird with stout legs and bill; feed on oysters etc.
płaskonos, płaskonos zwyczajnyAnas clypeata, broadbill, shoveller, shovelerpojęcie podrzędnefreshwater duck of the northern hemisphere having a broad flat bill
rożeniec, rożeniec zwyczajnyAnas acuta, pin-tailed duck, pintailpojęcie podrzędnelong-necked river duck of the Old and New Worlds having elongated central tail feathers
kraska zwyczajna, kraska pospolita, kraska, siwkaCoracias garrulus, European rollerpojęcie podrzędnecommon European blue-and-green roller with a reddish-brown back
kapturka, pokrzewka czarnołbista, pokrzewka czarnogłowaSilvia atricapilla, blackcappojęcie podrzędnesmall brownish-grey warbler with a black crown
trznadel, trznadel zwyczajny, trznadel żółtobrzuchEmberiza citrinella, yellow bunting, yellowhammerpojęcie podrzędneEuropean bunting the male being bright yellow
podróżniczekErithacus svecicus, bluethroatpojęcie podrzędnesongbird of northern Europe and Asia
białorzytka zwyczajna, białorzytkawheatearpojęcie podrzędnesmall songbird of northern America and Eurasia having a distinctive white rump
kulon, kulon zwyczajnyBurhinus oedicnemus, thick-knee, stone curlewpojęcie podrzędnelarge-headed large-eyed crepuscular or nocturnal shorebird of the Old World and tropical America having a thickened knee joint
tyran północnyeastern kingbirdpojęcie podrzędnea kingbird that breeds in North America and winters in tropical America; distinguished by a white band on the tip of the tail
kamusznik, kamusznik zwyczajnyturnstonepojęcie podrzędnemigratory shorebirds of the plover family that turn over stones in searching for food
piaskowiecCrocethia alba, sanderlingpojęcie podrzędnesmall sandpiper that breeds in the Arctic and migrates southward along sandy coasts in most of world
kominiarczyk amerykańskiChateura pelagica, chimney swallow, chimney swiftpojęcie podrzędneAmerican swift that nests in e.g. unused chimneys
krętogłów zwyczajny, krętogłówwryneckpojęcie podrzędneOld World woodpecker with a peculiar habit of twisting the neck