ptak wodno-błotny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ptak wodno-błotny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ptakbirdpojęcie nadrzędnewarm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings
bąkbitternpojęcie podrzędnerelatively small compact tawny-brown heron with nocturnal habits and a booming cry; found in marshes
bocian, bociekstorkpojęcie podrzędnelarge mostly Old World wading birds typically having white-and-black plumage
czaplaheronpojęcie podrzędnegrey or white wading bird with long neck and long legs and (usually) long bill
żuraw, żuraw zwyczajny, żuraw popielaty, żuraw szarycranepojęcie podrzędnelarge long-necked wading bird of marshes and plains in many parts of the world
czajka zwyczajna, czajka, czajka pospolitaContopus virens, wood pewee, pewit, peewit, peewee, peweepojęcie podrzędnesmall olive-colored woodland flycatchers of eastern North America
strzyżykjenny wren, wrenpojęcie podrzędneany of several small active brown birds of the northern hemisphere with short upright tails; they feed on insects
ibisibispojęcie podrzędnewading birds of warm regions having long slender down-curved bills
ślepowron zwyczajny, ślepowronNycticorax nycticorax, black-crowned night heronpojęcie podrzędnenight heron of both Old and New Worlds
marabutLeptoptilus crumeniferus, marabou stork, marabout, maraboupojęcie podrzędnelarge African black-and-white carrion-eating stork; its downy underwing feathers are used to trim garments
warzęcha zwyczajna, warzęchaPlatalea leucorodia, common spoonbillpojęcie podrzędnepure white crested spoonbill of southern Eurasia and northeastern Africa
bekassnipepojęcie podrzędneOld or New World straight-billed game bird of the sandpiper family; of marshy areas; similar to the woodcocks
kulikcurlewpojęcie podrzędnelarge migratory shorebirds of the sandpiper family; closely related to woodcocks but having a down-curved bill
siewkaploverpojęcie podrzędneany of numerous chiefly shorebirds of relatively compact build having straight bills and large pointed wings; closely related to the sandpipers
słonka, słonka zwyczajnawoodcockpojęcie podrzędnegame bird of the sandpiper family that resembles a snipe
biegus bojownik, bojownik zmienny, bojownik batalion, bojownik, batalion, bojownik odmiennyPhilomachus pugnax, ruffpojęcie podrzędnecommon Eurasian sandpiper; the male has an erectile neck ruff in breeding season
trzewikodzióbBalaeniceps rex, shoebird, shoebillpojęcie podrzędnelarge stork-like bird of the valley of the White Nile with a broad bill suggesting a wooden shoe
warzęcha różowaAjaia ajaja, roseate spoonbillpojęcie podrzędnetropical rose-colored New World spoonbill
rakojadCochlearius cochlearius, broadbill, boat-billed heron, boatbillpojęcie podrzędnetropical American heron related to night herons
ślepowron żółtoczelnyNyctanassa violacea, yellow-crowned night heronpojęcie podrzędneNorth American night heron
dławigadMycteria americana, flinthead, wood stork, wood ibispojęcie podrzędnean American stork that resembles the true ibises in having a downward-curved bill; inhabits wooded swamps of New World tropics
żabiru argentyński, żabiru amerykańskiJabiru mycteria, jabiru, Xenorhyncus asiaticus, jabiru, black-necked stork, policeman birdpojęcie podrzędnelarge mostly white Australian stork
skrzydłoszpon rogaty, skrzydłoszponAnhima cornuta, horned screamerpojęcie podrzędnescreamer having a hornlike process projecting from the forehead
skrzydłoszpon obrożny, skrzydłoszponcrested screamerpojęcie podrzędnedistinguished from the horned screamer by a feathery crest on the back of the head
modrzyk, modrzyk zwyczajnypurple gallinulepojęcie podrzędnegallinules with showy purplish plumage
bekaśnicaAramus pictus, limpkinpojęcie podrzędnewading bird of Florida, Cuba and Jamaica having a drooping bill and a distinctive wailing call
żuraw krzykliwyGrus americana, whooper, whooping cranepojęcie podrzędnerare North American crane having black-and-white plumage and a trumpeting call
rycyk, szlamik rycykgodwitpojęcie podrzędnelarge wading bird that resembles a curlew; has a long slightly upturned bill
szlamnik amerykańskiLimosa haemastica, Hudsonian godwitpojęcie podrzędneNew World godwit
błotowiecCatoptrophorus semipalmatus, willetpojęcie podrzędnelarge North American shorebird of eastern and Gulf Coasts
kukal bażanciCentropus phasianinus, pheasant cuckoo, pheasant coucalpojęcie podrzędneAustralian bird with a tail like a pheasant