ptak wodny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ptak wodny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ptak wodnyaquatic birdwading and swimming and diving birds of either fresh or salt water
ptakbirdpojęcie nadrzędnewarm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings
flamingflamingopojęcie podrzędnelarge pink to scarlet web-footed wading bird with down-bent bill; inhabits brackish lakes
gęśgoosepojęcie podrzędneweb-footed long-necked typically gregarious migratory aquatic birds usually larger and less aquatic than ducks
mewasea gull, seagull, gullpojęcie podrzędnemostly white aquatic bird having long pointed wings and short legs
kaczkaduckpojęcie podrzędnesmall wild or domesticated web-footed broad-billed swimming bird usually having a depressed body and short legs
zimorodekkingfisherpojęcie podrzędnenonpasserine large-headed bird with a short tail and long sharp bill; usually crested and bright-colored; feed mostly on fish
pelikanpelicanpojęcie podrzędnelarge long-winged warm-water seabird having a large bill with a distensible pouch for fish
głuptak, głuptak zwyczajny, głuptak białygannetpojęcie podrzędnelarge heavily built seabird with a long stout bill noted for its plunging dives for fish
kormoranPhalacrocorax carbo, cormorantpojęcie podrzędnelarge voracious dark-colored long-necked seabird with a distensible pouch for holding fish; used in Asia to catch fish
biegussandpiperpojęcie podrzędneany of numerous usually small wading birds having a slender bill and piping call; closely related to the plovers
rybitwaternpojęcie podrzędnesmall slender gull having narrow wings and a forked tail
nurdiver, loonpojęcie podrzędnelarge somewhat primitive fish-eating diving bird of the northern hemisphere having webbed feet placed far back; related to the grebes
perkozgrebepojęcie podrzędnesmall compact-bodied almost completely aquatic bird that builds floating nests; similar to loons but smaller and with lobate rather than webbed feet
ptak morskiseafowl, sea bird, seabirdpojęcie podrzędnea bird that frequents coastal waters and the open ocean: gulls; pelicans; gannets; cormorants; albatrosses; petrels; etc.
szczudłak, szczudłak zwyczajnyAustralian stilt, stiltpojęcie podrzędnelong-legged three-toed wading bird of brackish marshes of Australia
szablodziób, szablodziób zwyczajnyavocetpojęcie podrzędnelong-legged web-footed black-and-white shorebird with slender upward-curving bill
płatkonógphalaropepojęcie podrzędnesmall sandpiper-like shorebird having lobate toes and being good swimmers; breed in the Arctic and winter in the tropics
łyska, łyska zwyczajnacootpojęcie podrzędneslate-black slow-flying birds somewhat resembling ducks
ostrygojad, ostrygojad zwyczajnyoyster catcher, oystercatcherpojęcie podrzędneblack-and-white shorebird with stout legs and bill; feed on oysters etc.
wężówkadarter, anhinga, snakebirdpojęcie podrzędnefish-eating bird of warm inland waters having a long flexible neck and slender sharp-pointed bill
sterniczka jamajskaOxyura jamaicensis, ruddy duckpojęcie podrzędnereddish-brown stiff-tailed duck of North America and northern South America
pluszcz meksykańskiCinclus mexicanus, American water ouzelpojęcie podrzędnea water ouzel of western North America
kropiatka, kureczka nakrapianaPorzana porzana, spotted crakepojęcie podrzędneEurasian rail of swamps and marshes
kokoszka, kokoszka wodna, kokoszka zwyczajna, kurka wodnaGallinula chloropus, moorhenpojęcie podrzędneblack gallinule that inhabits ponds and lakes
łyska amerykańskaFulica americana, water hen, mud hen, marsh hen, American cootpojęcie podrzędnea coot found in North America
brzegowiecAphriza virgata, surfbirdpojęcie podrzędnesandpiper-like shorebird of Pacific coasts of North America and South America
piaskowiecCrocethia alba, sanderlingpojęcie podrzędnesmall sandpiper that breeds in the Arctic and migrates southward along sandy coasts in most of world
alka olbrzymiaPinguinus impennis, great aukpojęcie podrzędnelarge flightless auk of rocky islands off northern Atlantic coasts; extinct
rybaczek popielatyCeryle alcyon, belted kingfisherpojęcie podrzędnegreyish-blue North American kingfisher with a chestnut band on its chest