roślina darniowa po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem roślina darniowa

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
roślinaplant life, flora, plantpojęcie nadrzędne(botany) a living organism lacking the power of locomotion
floks szydlasty, płomyk szydlastyPhlox subulata, dwarf phlox, moss phlox, mountain phlox, moss pinkpojęcie podrzędnelow tufted perennial phlox with needlelike evergreen leaves and pink or white flowers; native to United States and widely cultivated as a ground cover
goździk kropkowanyDianthus deltoides, maiden pinkpojęcie podrzędnelow-growing loosely mat-forming Eurasian pink with a single pale pink flower with a crimson center
goździk sinyDiangus gratianopolitanus, cheddar pinkpojęcie podrzędnemat-forming perennial of central Europe with large fragrant pink or red flowers
goździk ogrodowyDianthus caryophyllus, gillyflower, clove pink, carnationpojęcie podrzędneEurasian plant with pink to purple-red spice-scented usually double flowers; widely cultivated in many varieties and many colors
rozchodnik ostrySedum acre, wall pepperpojęcie podrzędnemossy European creeping sedum with yellow flowers; widely introduced as a ground cover
skalnica nakrapianaSaxifraga aizoides, yellow mountain saxifragepojęcie podrzędnetufted evergreen perennial having ciliate leaves and yellow corymbose flowers often spotted orange
skalnica naprzeciwlistnaSaxifraga oppositifolia, purple saxifragepojęcie podrzędneplants forming dense cushions with bright reddish-lavender flowers; rocky areas of Europe and Asia and western North America
darń, darninagreensward, sward, sod, turfzwiązane zsurface layer of ground containing a mat of grass and grass roots