roślina doniczkowa po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem roślina doniczkowa

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
roślina doniczkowapot planta plant suitable for growing in a flowerpot (especially indoors)
roślinaplant life, flora, plantpojęcie nadrzędne(botany) a living organism lacking the power of locomotion
poinsecja nadobna, wilczomlecz nadobny, gwiazda betlejemska, poinsecjaEuphorbia pulcherrima, painted leaf, Mexican flameleaf, lobster plant, Christmas flower, Christmas star, poinsettiapojęcie podrzędnetropical American plant having poisonous milk and showy tapering usually scarlet petallike leaves surrounding small yellow flowers
żywy kamień, litopsflowering stone, stone life face, stone plant, stone-face, stoneface, living stone, lithopspojęcie podrzędneany plant of the genus Lithops native to Africa having solitary yellow or white flowers and thick leaves that resemble stones
aloesgenus Aloepojęcie podrzędnelarge genus of chiefly African liliaceous plants; in some systems placed in family Aloeaceae
amarylis, amarylek, hipeastrumgenus Amaryllispojęcie podrzędnetype genus of the Amaryllidaceae; bulbous flowering plants of southern Africa
anturium, kitniagenus Anthuriumpojęcie podrzędnelarge genus of often epiphytic evergreen tropical American plants often cultivated as houseplants
bonsaibonsaipojęcie podrzędnea dwarfed ornamental tree or shrub grown in a tray or shallow pot
fikus, figowiec sprężystyFicus elastica, Assam rubber, rubber plant, India-rubber fig, India-rubber plant, India-rubber treepojęcie podrzędnelarge tropical Asian tree frequently dwarfed as a houseplant; source of Assam rubber
filodendrongenus Philodendronpojęcie podrzędneany of several tropical American climbing plants with smooth shiny evergreen leaves
hojahoyapojęcie podrzędneany plant of the genus Hoya having fleshy leaves and usually nectariferous flowers
juka, krępla, jukkagenus Yuccapojęcie podrzędnetropical American plants with stiff lancelike leaves and spikes of white blossoms; sometimes considered a genus of Amaryllidaceae
petuniapetuniapojęcie podrzędneany of numerous tropical herbs having fluted funnel-shaped flowers
marantagenus Marantapojęcie podrzędneherbs of tropical America
niekropień, adiantum, złotowłosgenus Adiantum, Adiantumpojęcie podrzędnecosmopolitan genus of ferns: maidenhair ferns; in some classification systems placed in family Polypodiaceae or Adiantaceae
peperomia, pieprzówkapeperomiapojęcie podrzędneany of various plants of the genus Peperomia; grown primarily for their often succulent foliage
peperomia srebrzystaPeperomia sandersii, Peperomia argyreia, watermelon begoniapojęcie podrzędnegrown as a houseplant for its silvery striped fleshy foliage; South America
koralina, psianka koralowaSolanum pseudocapsicum, Madeira winter cherry, winter cherry, Jerusalem cherrypojęcie podrzędnesmall South American shrub cultivated as a houseplant for its abundant ornamental but poisonous red or yellow cherry-sized fruit
pierwiosnek chiński, pierwiosnka chińskaPrimula sinensis, Chinese primrosepojęcie podrzędnecultivated Asiatic primrose
cibora zmienna, cibora przemiennolistna, papirusikCyperus alternifolius, umbrella sedge, umbrella plantpojęcie podrzędneAfrican sedge widely cultivated as an ornamental water plant for its terminal umbrellalike cluster of slender grasslike leaves
zwartnicagenus Hippeastrumpojęcie podrzędnebulbous flowering plants of tropical America
rapisgenus Rhapis, Rhapispojęcie podrzędnegenus of small clump-forming fan palms of China and Japan
areka katechu, palma betelowa, palma kateszowa, pinang, żuwina, żuwna katechu, żuwipalma malajska, kapustna palmaAreca catechu, Areca palm, betel palmpojęcie podrzędnesoutheastern Asian palm bearing betel nuts (scarlet or orange single-seeded fruit with a fibrous husk)
figowiec pagodowyFicus religiosa, bo tree, sacred fig, peepul, pipul, pipal tree, pipalpojęcie podrzędnefig tree of India noted for great size and longevity; lacks the prop roots of the banyan; regarded as sacred by Buddhists
strelicja królewska, rajski ptakStrelitzia reginae, bird of paradisepojęcie podrzędneornamental plant of tropical South Africa and South America having stalks of orange and purplish-blue flowers resembling a bird